XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Konkurs Student – Wynalazca realizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku i jego głównym celem jest budowanie kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, chronione prawem wyłącznym lub patentowym oraz takie, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2022 roku.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Materiały dotyczące konkursu:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – AKTUALNOŚCI / POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA – AKTUALNOŚCI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia