Kierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia z zarządzania

Zarządzanie miastem – studia w Łodzi

Studia na kierunku zarządzanie miastem to oferta specjalna, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Łódzki. To możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w jednostkach samorządów lokalnych.

Jak można dowiedzieć się z opisu kierunku Zarządzanie miastem szczególny nacisk został w programie położony na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności.

Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

Główne przedmioty

  • Zarządzanie infrastrukturą miejską
  • Zintegrowane zarządzanie miastem
  • Ekonomika miasta
  • Marketing miasta
  • Partycypacja i komunikacja społeczna
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie gruntami
  • Zarządzanie gospodarką mieszkaniową
  • Zarządzanie środowiskiem w mieście

Zarządzanie miastem – studia na UŁ

Po studiach

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako: przedstawiciele władz publicznych (np. radni, urzędnicy publiczni, działacze organizacji członkowskich), specjaliści (w dziedzinie: finansów publicznych, zarządzania usługami publicznymi, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, gospodarki mieszkaniowej czy przestrzennej), technicy i inny średni personel (pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani ds. podatków, świadczeń społecznych, organów udzielających licencji itp.)

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE MIASTEM , Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, również innych propozycjach studiów z tego zakresu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Łódź. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia