Zarządzanie w politykach publicznych – poznaj kierunek studiów!

Zarządzanie w politykach publicznych to kierunek studiów wychodzący naprzeciw potrzebie profesjonalizacji procesów zarządzania politykami i programami publicznymi na różnych szczeblach administracji

Procesy społeczno-polityczne i gospodarcze wymagają od osób nimi zarządzających umiejętności analizy danych w celu określania priorytetów i skuteczności wdrażanych strategii. Łączenie kompetencji badawczych z zarządczymi pozwala podjąć wyzwania XXI wieku. Zapotrzebowanie na takich specjalistów istnieje w sektorze publicznym, pozarządowym i biznesowym.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Zarządzanie w politykach publicznych

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Zarządzanie w politykach publicznych?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Zarządzanie w politykach publicznych?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Zarządzanie w politykach publicznych?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia