Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczneStudia z zarządzania

Zarządzanie w politykach publicznych w Lublinie

Kierunek studiów zarządzanie w politykach publicznych wychodzi naprzeciw potrzebie profesjonalizacji procesów planowania, implementacji oraz oceny rezultatów polityk i programów publicznych realizowanych na różnych szczeblach administracji. Te przyszłościowe studia proponuje w Lublinie UMCS.

Kierunek proponuje w Lublinie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). Studia wyposażą Cię w teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja administracji publicznej. Zarządzanie w politykach publicznych (ang. public policy) to kierunek, który obecnie dynamicznie rozwija się w licznych ośrodkach akademickich na świecie.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku zarządzanie w politykach publicznych w zaawansowanym stopniu zna fakty, obiekty i zjawiska z obszaru życia publicznego, zależności między nimi, wzajemnie uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na wiedzę z zakresu polityk publicznych. Wie, jakie są mechanizmy funkcjonowania państwa i społeczeństwa w różnych warunkach społeczno-politycznych, a także zna teorie nauk społecznych wykorzystywanych w nauce o polityce do wyjaśniania zjawisk społecznych i zależności między nimi. Ma świadomość, jakie są główne problemy działań publicznych wynikające z rozwoju cywilizacyjnego  oraz stanowiska naukowe i społeczne wobec nich. Zna ekonomiczne, prawne, socjologiczne i inne uwarunkowania działalności kreatora i realizatora polityk publicznych, podstawowe zasady tworzenia i zarządzania politykami publicznymi oraz tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Absolwent potrafi wykorzystywać swoją wiedzę do identyfikacji określonych problemów publicznych i interpretacji ich uwarunkowań i skutków z różnych punktów widzenia. Umie interpretować i wyjaśniać problemy publiczne, mechanizmy działania w sferze publicznej, a także poszukiwać ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu polityk publicznych. Komunikuje się z użyciem kategorii pojęciowych wykorzystywanych w politykach publicznych, posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi indywidualnie planować i organizować pracę własną oraz współpracować w zespole. Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i wzięcia odpowiedzialności za współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego i do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach realizujących cele społeczne i publiczne, a także inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i dbania o dorobek i tradycję zawodu pracownika zatrudnionego w instytucjach publicznych. 

Co po studiach? 

Możesz podjąć pracę m.in. w różnych urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych czy sektorze organizacji pozarządowych. Twoja wiedza będzie też przydatna w różnych firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych, ale także w instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia. Możesz też dalej pogłębiać wiedzę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych. 

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie LublinInteresujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj również

Budownictwo w Opolu

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Opolu? Odpowiedź nikogo nie zaskoczy! Kierunek znajdziesz…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij


Czytaj więcej: studia w Lublinie

Studia logistyczne w Lublinie

Gdzie można podjąć studia logistyczne w Lublinie? Wybór jest całkiem spory. Studia logistyczne wzbudzają ostatnio…

Psychologia w Lublinie

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Lublinie? Kandydaci nie mogą narzekać – mają do wyboru…

Studia sportowe w Lublinie

Studia sportowe w Lublinie to mały wybór kierunków. Można polecić studia na kierunkach: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I…

Studia rolnicze w Lublinie

Wybierasz się na studia rolnicze w Lublinie? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Uniwersytet Przyrodniczy w…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia