Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

uczelnia publiczna, Skierniewice, województwo łódzkie

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach powstała w 2005 roku i jest obecnie jedyną państwową uczelnią zawodową w regionie. Aktualnie kształci blisko 1200 studentów, prowadzi studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w trybie stacjonarnym (bezpłatne) oraz niestacjonarnym (płatne) i przygotowuje do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera oraz magistra.

ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice www.ansb.pl

Uczelnia oferuje kształcenie na następujących kierunkach: Finanse i rachunkowość, Administracja, Zarządzanie, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne, Ogrodnictwo, Informatyka, Kosmetologia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne. Ponadto Uczelnia kształci na wielu kierunkach studiów podyplomowych.

Kierunki studiów - ANSB w Skierniewicach

studia I stopnia, studia II stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • INFORMATYKA
 • MENEDŻERSKIE STUDIA EKONOMICZNO-PRAWNE
 • OGRODNICTWO
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: ansb.pl/kandydat/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: ansb.pl/kandydat/studia-podyplomowe

Kontakt

ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice www.ansb.pl

ANSB w Skierniewicach - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Łodzi i województwie łódzkim