Bydgoska Szkoła Wyższa

uczelnia niepubliczna, Bydgoszcz
Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz,
bsw.edu.pl/

Bydgoska Szkołą Wyższa to uczelnia działająca na rynku edukacyjnym już ponad 15 lat. Jej oferta jest bogata w chętnie wybierane przez studentów kierunki. Zobacz, które z nich interesują Cię najbardziej!

Bydgoska Szkołą Wyższa oferuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia przykłada wielką uwagę do aktualnej sytuacji na rynku pracy, nieustannie dostosowując programy studiów na prowadzonych kierunkach. Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra naukowo-dydaktyczna składająca się z wyselekcjonowanych specjalistów i praktyków w swoich dziedzinach.

Uczelnia chwali się komfortowymi warunkami studiów i pracy, które są wynikiem ciągłej modernizacji jej placówki i infrastruktury. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach wykładowych, dydaktycznych i ćwiczeniowych oraz specjalistycznych laboratoriach językowym i chemiczno-fizycznym. Studenci mają również do dyspozycji ba­zę spor­to­wo-re­kre­acyj­ną w ośrod­ku „Re­ha­bi­li­ta­cyj­no-Wy­po­czyn­ko­wym Na­tu­ra” nad Je­zio­rem Cha­rzy­kow­skim, wy­po­sa­żo­ną mię­dzy in­ny­mi w qu­ady i sprzęt do pły­wa­nia (ka­ja­ki, ża­glów­ki, wind­sur­fing). Uczelnia oferuje również studentom i pracownikom zdalny dostęp do materiałów informacyjnych, maila studenckiego i katalogu biblioteki poprzez Studencki System Informacyjny.

Kierunki studiów - Bydgoska Szkoła Wyższa

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: bsw.edu.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, Bydgoska Szkoła Wyższa

BSW - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim