Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

uczelnia niepubliczna, Chorzów, województwo śląskie

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli jest Uczelnią o profilu praktycznym kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych, w dziedzinie sztuki i w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W Uczelni realizowane są studia pierwszego stopnia potwierdzające wykształcenie wyższe oraz dające tytuł zawodowy licencjata. Oferta Uczelni zawiera także studia podyplomowe i inne formy kształcenia.

ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, www.gwsp.edu.pl/

Kierunki studiów - GWSP Chorzów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • GRY I GRAFIKA INTERAKTYWNA
  • MODERN BUSINESS – ZARZĄDZANIE I RACHUNKOWOŚĆ
  • TERAPIA ARTYSTYCZNA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

GWSP Chorzów - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja