Kierunki studiów Katowicerodzaje studiów KatowiceStudiaStudia humanistyczneStudia Katowice

Studia humanistyczne w Katowicach

Studia humanistyczne nie mają ostatnio najlepszej prasy. Dużo jest utyskiwań na perspektywy zawodowe po tego rodzaju studiach. Jest jednak duża grupa kandydatów, którzy mają pasję, mają to humanistyczne zamiłowanie, że niestraszne im zdecydować się na wybór kierunku, który może nie będzie przynosił wielkich profitów, ale na pewno pozwoli na realizację swoich pasji.

Zastanawiasz się może, jakie oferty przygotowały katowickie uczelnie dla miłośników nauk humanistycznych, czyli w kategorii “studia humanistyczne”. Jest tego sporo. Odrębnie omówione są już kierunki filologiczne w Katowicach i inne rodzaje, które można łączyć z kierunkami humanistycznymi. Tu skupimy się na tych pozostałych.

Dominującą rolę w kształceniu humanistów odgrywa Uniwersytet Śląski w Katowicach. W jego murach możesz kształcić się na wielu kierunkach, które mają typowo humanistyczny charakter.

Architektura informacji na Uniwersytecie Śląskim

Studia na kierunku architektura informacji, które proponuje Uniwersytet Śląski, łączą w innowacyjny i oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi.

Treści programowe są skupione na projektowaniu przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się tworzenia użytecznych i atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych, prowadzenia badań wrażeń użytkowników (UX), profesjonalnego wyszukiwania, a także funkcjonalnego organizowania, przetwarzania i prezentowania danych. Poznając techniki i narzędzia efektywnej komunikacji językowej i wizualnej, doskonalą umiejętności tworzenia i edycji różnego rodzaju tekstów i materiałów graficznych oraz ich publikowania w formie cyfrowej. 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako:

 • architekt informacji,
 • projektant stron internetowych (webmaster),
 • menadżer zawartości serwisów internetowych,
 • projektant interfejsów i interakcji (UI & IxD),
 • badacz/projektant wrażeń użytkowników (user experience, UX),
 • projektant grafiki komputerowej,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji (researcher),
 • specjalista ds. mediów społecznościowych,
 • analityk informacji i raportów medialnych,
 • redaktor publikacji cyfrowych i nowych mediów,
 • specjalista ds. e-commerce,
 • pracownik wydawnictwa.

Filozofia na Uniwersytecie Śląskim

Kierunek filozofia – propozycja Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego – pozwala zarówno na zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej poszukiwane na rynku pracy.

Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego pozwala wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

Ścieżki kształcenia:

 • Filozofia klasyczna
 • Filozofia najnowsza

Absolwenci filozofii świetnie sobie radzą na rynku pracy i rzadko są spotykani w Urzędzie Pracy. Fakt ten jest związany ze specyfiką kierunku, filozofia uczy elastyczności, w końcu filozof to osoba rozumiejąca zawiłą myśl Heideggera, ale równocześnie potrafiąca udowodnić, że iloczyn kartezjański dwóch zbiorów przeliczalnych, sam jest zbiorem przeliczalnym.

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim

Interdyscyplinarny kierunek kulturoznawstwo, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Śląski, łączy różne przestrzenie kultury: teorię i historię kultury, wiedzę o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej i estetyce miasta.

Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu teorii kultury, historii kultury, kultury polskiej, krytyki artystycznej, czy też współczesnych zachowań komunikacyjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • redakcjach pism,
 • radiu i telewizji,
 • teatrach, muzeach, kinach,
 • mediach elektronicznych,
 • ośrodkach kultury,
 • galeriach,
 • klubach,
 • rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

Sztuka pisania na Uniwersytecie Śląskim

Studia na kierunku sztuka pisania, które prowadzi Uniwersytet Śląski, przeznaczone są z jednej strony dla osób, które chcą w przyszłości pracować w mediach (redakcjach gazet i czasopism, portalach internetowych, agencjach reklamowych, wydawnictwach itd.), z drugiej dla wszystkich tych, którzy myślą o samodzielnej karierze pisarskiej lub scenopisarskiej.

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia.


Dowiedz się więcej o humanistycznych kierunkach studiów dostępnych w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki humanistyczne w Katowicach 2024

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia humanistyczne w Katowicach. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobaczstudia humanistyczne.

Czytaj także:

Jeśli chcesz studiować w Katowicach zobacz również stronę – rodzaje studiów Katowice. Tam sprawdzisz m.in. propozycje studiów społecznych, studiów filologicznych, studiów psychologicznych, prawniczych, pedagogicznych na katowickich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia