Kierunki studiów KatowiceNowerodzaje studiów KatowiceStudiaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Katowice

Studia filologiczne w Katowicach

Chcesz w Katowicach poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Śląskiego. Studia filologiczne – filologia angielska, filologia germańska, filologia włoska to przykładowe propozycje studiów w Katowicach.

Uniwersytet Śląski proponuje studia filologiczne i na nich wiele specjalności, na których nauczyć się można takich języków jak: arabski, chiński, japoński, koreański, szwedzki czy hiszpański. W ofercie znaleźć można również studia poświęcone krajom słowiańskim oraz oczywiście kierunek filologia polska. Swoje propozycje mają też uczelnie niepaństwowe np.: WSZOP, Uniwersytet WSB Merito Chorzów.

Filologia angielska na Uniwersytecie Śląskim

Nie ma chyba drugiego takiego uniwersytetu w Polsce, którego oferta studiów anglistycznych byłaby tak rozbudowana. Składają się na nią przede wszystkim propozycje zróżnicowanych tematycznie specjalności na kierunku filologia angielska oraz połączeń nauki języka angielskiego z innym językiem obcym.

Kandydaci mogą na studiach równolegle z językiem angielskim poznać na dobrym poziomie języki orientalne: chiński, japoński, koreański.

W rekrutacji na kierunek filologia angielska Uniwersytet Śląski uwzględnia się ocenę na maturze z części pisemnej języka angielskiego

Filologia polska na Uniwersytecie Śląskim

Studia na kierunku filologia polska, prowadzone przez Uniwersytet Śląski, pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian we współczesnym języku. Zajęcia w ramach wybranej specjalności pozwalają studentom zdobyć umiejętności i kwalifikacje przydatne zawodowo.

Perspektywy zawodowe (zależnie od wybranej specjalności):

  • Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa – student poznaje uwarunkowania wypowiedzi dziennikarskiej wynikające z różnych adresów odbiorczych, jak też specyfiki danego medium. Jest przygotowany do samodzielnej analizy fenomenów współczesnej kultury, zachodzących na styku twórczości artystycznej oraz życia społecznego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi.
  • Edytorstwo i redakcja tekstu – student poznaje zasady redagowania publikacji różnego charakteru i typu, pracuje z podstawowymi programami komputerowymi do edycji tekstu oraz składu. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu.
  • Literaturoznawstwo – student poszerza znajomość kontekstów niezbędnych dla rozumienia dzieł literackich. Na zajęciach praktycznych poznaje warsztat pracy polonisty oraz sposoby zdobywania informacji naukowej z wykorzystaniem źródeł elektronicznych. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury oraz dalszych etapów kształcenia literaturoznawczego.
  • Nauczycielska – absolwent specjalności uzyskuje I część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty dotyczącą poziomu szkoły podstawowej – z możliwością uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu po ukończeniu studiów magisterskich – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozadydaktyczne wymiary działań edukacyjnych (warsztaty psychologiczno-pedagogiczne), podstawy dydaktyki, emisję głosu, dydaktykę języka i literatury polskiej w szkole podstawowej; oraz przedmioty uzupełniające: literaturę dla dzieci i młodzieży, ortografię i interpunkcję (warsztaty). Zajęcia praktyczne obejmują: praktyki zawodowe psychologiczno-pedagogiczne, śródroczne i ciągłe dydaktyczne praktyki zawodowe w szkole podstawowej.

Filologia germańska na Uniwersytecie Śląskim

Zainteresowani poznawaniem w Katowicach języka niemieckiego na poziomie filologicznym powinni swoje kroki kierować wprost na Uniwersytet Śląski. Jest kilka ciekawych propozycji, które oferuje kandydatom Wydział Humanistyczny UŚ w Sosnowcu. Poznaj kierunek filologia germańska oraz dostępne na nim specjalności.

Każda z proponowanych specjalności na kierunku filologia germańska daje szansę zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kompetencji.

W ramach specjalności tłumaczeniowej w zakresie języków specjalistycznych zakłada  się przekazanie  przyszłym  absolwentom  wiedzy  o  odmianach  niemieckiego  języka specjalistycznego,  korespondującej  z  teorią  i  praktyką  przekładu,  elementami marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

Specjalność  język  niemiecki  od  podstaw  skierowana  jest  do  kandydatów nieposiadających znajomości języka niemieckiego. W ciągu sześciu semestrów kształcenia zakłada się od studenta osiągnięcie poziomu językowego B2.

Studenci podejmujący kształcenie na specjalności język szwedzki posiądą dzięki rozszerzonemu programowi  praktycznej  nauki  języka  kompetencje  językowe  w  zakresie  dwóch języków:  szwedzkiego i niemieckiego. Otrzymają  także  wykształcenie  w  zakresie literatury,  kultury  i  zagadnień  translacji  obu  języków.

Specjalność nauczycielska to ścieżka kształcenia dla tych kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby przekazywać swoje umiejętności językowe w procesie dydaktyki różnych szczebli i form edukacji.


Dowiedz się więcej o filologicznych kierunkach studiów dostępnych w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Lista kierunków filologicznych w Katowicach 2024

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Katowice. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia