Filologia polska w Krakowie

Dwie krakowskie uczelnie przygotowały dla kandydatów na studia ofertę kierunków polonistycznych. Aż trzy kierunki prowadzi Uniwersytet Jagielloński.

Studia na polonistyce to zdecydowanie domena kształcenia uniwersyteckiego. W Krakowie propozycję studiowania polonistyki przygotował Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.

Każdy z kierunków ma swoją specyfikę i wyznacza dla absolwentów różne ścieżki kariery zawodowej.

Filologia polska nauczycielska na UJ

Studia dla osób, które chcą zgłębiać tajniki naszego języka, naszej kultury i literatury. Filologia polska nauczycielska na UJ osadzona jest na trzech głównych filarach: literaturoznawstwie, językoznawstwie i pedagogice powiązanej z dydaktyką, psychologią i pragmatyką zawodu nauczyciela. 

O atrakcyjności kierunku dowiedz się więcej oglądając film:

Polonistyka-komparatystyka na UJ

Polonistyka-komparatystyka to prowadzone przez Katedrę Komparatystyki Literackiej UJ studia dla osób, które:

  • interesują się nie tylko literaturą polską, lecz także kulturą i literaturą innych języków, jak również literaturą postrzeganą w kontekście innych dziedzin sztuki i zjawisk kulturowych;
  • szukają wszechstronnego rozwoju i możliwości realizacji swoich pasji;
  • chcą spożytkować i wzbogacić wiedzę i umiejętności wyniesione z innych kierunków studiów o nowe treści;
  • chcą rozwijać swoje umiejętności w nowoczesny sposób, pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich i wybitnych naukowców;
  • oczekują przygotowania do pracy w różnych zawodach i branżach, nie wąskiej i jednokierunkowej specjalizacji;
  • liczą, że studia wyższe przygotują do radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się, globalnym rynku pracy, ale nie ograniczają się do kształcenia w wąskiej dziedzinie wiedzy.

Program studiów stanowi połączenie klasycznych kursów polonistycznych z zajęciami o profilu porównawczym, zorientowanymi na literatury innych języków i narodów, a także na literaturę ujmowaną w zróżnicowanych kontekstach innych zjawisk kulturowych. Każdy student samodzielnie dobiera kursy komparatystyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z planowanym profilem kształcenia.

Polonistyka antropologiczno-kulturowa na UJ

Polonistyka antropologiczno-kulturowa uczy rozumieć literaturę i język w szerokich i aktualnych kontekstach estetycznych, historycznych, społecznych i politycznych. To interdyscyplinarny kierunek, w którym kanon przedmiotów filologicznych łączy się z badaniami kulturowymi i nowoczesną humanistyką. Na studiach poznasz historię literatury, kultury i języka polskiego oraz nowoczesne metody ich interpretacji, nauczysz się pisać teksty krytyczne, naukowe i użytkowe oraz skutecznie komunikować się z innymi. Dowiesz się, jak koordynować wydarzenia kulturalne i proces wydawniczy, odbędziesz praktyki w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Karakter, Znak, Wydawnictwo Literackie) i prestiżowych instytucjach kultury (Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe – Festiwal Conrada, Międzynarodowe Centrum Kultury, MOCAK).

Wymienione powyżej kierunki studiów to propozycje jednego wydział€ – Wydziału Polonistyki UJ. Dowiedz się więcej o jego ofercie:

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczelnie prowadzące kierunek filologia polska w Krakowie

  • FILOLOGIA POLSKA – NAUCZYCIELSKA, Uniwersytet Jagielloński
  • POLONISTYKA – ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA, Uniwersytet Jagielloński
  • POLONISTYKA – KOMPARATYSTYKA, Uniwersytet Jagielloński
  • FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kraków.

Czytaj również

Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia