Kierunki studiów KatowiceNowerodzaje studiów KatowiceStudiaStudia KatowiceStudia medyczne

Studia medyczne w Katowicach

Studia medyczne w Katowicach mają długą tradycję. Najważniejszą w tym kontekście uczelnią na Śląsku jest oczywiście Śląski Uniwersytet Medyczny z pięcioma wydziałami. W ofercie znaleźć można kilkanaście kierunków związanych z naukami medycznymi. m.in: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, elektroradiologia, kosmetologia itp. Katowice mogą poszczycić się tym, że kierunek lekarski studiować można również na uczelni niepublicznej w Akademii Śląskiej. W mieście działa również Śląska Wyższa Szkoła Medyczna.

Studia medyczne na Śląsku cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Prestiż takich uczelni jak przede wszystkim Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademia Śląska gwarantuje, że absolwenci są cenionymi specjalistami w swoich zawodach. Poznaj dokładnie każdą z ofert studiów medycznych w Katowicach, by wybrać te najlepsze dla siebie. Przeanalizuj zasady rekrutacji i ewentualne opłaty, które wiążą się ze studiami.

Kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.

Uczelnia posiada jedną z największych baz klinicznych spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Wydziały korzystają również z jednostek działających na bazie innych szpitali w województwie śląskim. Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach.
Po każdym roku studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki. Można je zrealizować w jednym z szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę, lub innym wybranym przez Studenta.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim wszyscy absolwenci znajdują dobrze płatną pracę:

 • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
 • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
 • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
 • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Kierunek lekarski w Akademii Śląskiej w Katowicach

Celem kształcenia na kierunku lekarskim, który proponuje Akademia Śląska w Katowicach, jest przygotowanie do zawodu lekarza, poprzez przekazanie studentom praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii. Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

 • nauk morfologicznych,
 • naukowych podstaw medycyny,
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
 • nauk klinicznych niezabiegowych,
 • nauk klinicznych zabiegowych,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Absolwent posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności potrafi rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz potrafi określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, umie zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Uzyskana przez niego nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwalają na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

Uczelnia zapewnia studentom bezpłatne praktyki wakacyjne, po każdym roku studiów w poradniach i szpitalach z którymi ma podpisane umowy. Czas trwania praktyk 4 tygodnie.

Perspektywy zawodowe:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • instytucje badawcze,
 • ośrodki badawczo – rozwojowe,
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Farmacja na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Studia na kierunku farmacja, które ma w swojej ofercie Śląski Uniwersytet Medyczny, pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o leku oraz dają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych farmaceuty wynika ze specyfiki miejsca pracy (tworzenie receptur nowych leków, nadzorowanie produkcji medykamentów, prowadzenie analiz w laboratoriach i szpitalach).

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych


Dowiedz się więcej o medycznych kierunkach studiów w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów medycznych w Katowicach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia