Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

uczelnia publiczna, Katowice
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
sum.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach pięciu wydziałów kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii.

SUM w Katowicach

Kierunki studiów - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2024/2025 określa Uchwała nr 42/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2024/2025. Załącznik Nr 2 – Szczegółowe kryteria przyjęć na poszczególnych kierunkach 2024/2025

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni. studiapodyplomowe.sum.edu.pl/

Kontakt

ul. Poniatowskiego 15,
40-055 Katowice,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Katowicach i województwie śląskim