KarieraNoweStudia GdańskStudia pedagogiczneStudia podyplomoweStudia przyrodnicze

Outdoor Learning – Edukacja w plenerze – Uniwersytet Gdański

Outdoor Learning – Edukacja w plenerze – to nowość w ofercie studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański. Dowiedz się więcej!

Uniwersytet Gdański zaprasza na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Outdoor Learning – Edukacja w plenerze, prowadzone przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Uczestnikiem/uczestniczką studiów podyplomowych Outdoor Learning – Edukacja w plenerze może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, a więc absolwent/absolwentka szkoły wyższej posiadający/a dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Absolwent/absolwentka studiów uzyskuje specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w procesie edukacji w plenerze. Zna cele i zasady prowadzenia takiego rodzaju edukacji oraz potrafi je powiązać z innymi obszarami wiedzy i wdrożyć w życie. Wie, jak wykorzystać konwencjonalne i niekonwencjonalne działania w obszarze edukacji oraz te dotyczące samorozwoju, dlatego będzie wartościowym edukatorem na każdym szczeblu edukacji, opiekunem grup młodzieżowych pracujących w obszarze wykonywania zadań polegających na współpracy, wypracowywaniu relacji, poszukiwaniu i realizowaniu wyzwań z zakresu rozwoju potrzeb własnych i społecznych oraz poznawania i wzmacniania potencjału osobistego i grupy.

Studia dotyczą także rozwijania zdolności do kreatywnej pracy z dostępnymi zasobami własnym i innych osób z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz poznawania oddziaływań środowiska naturalnego na człowieka. Wypracowują umiejętności właściwego kierowania zespołem przez lidera, delegowania zadań z zachowaniem właściwej komunikacji, a przede wszystkim utrzymywania pozytywnych relacji i dobrych kontaktów w grupie w oparciu o wzajemny szacunek.

Perspektywy zawodowe:

  • edukacja,
  • NGOsy,
  • administracja publiczna,
  • przedsiębiorstwa prywatne,
  • korporacje.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie UG

Sprawdź trwające rekrutacje na STUDIA PODYPLOMOWE na UG

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI – REKRUTACJA NA STUDIA, AKTUALNOŚCI

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia