Uniwersytet Gdański

uczelnia publiczna, Gdańsk, Trójmiasto

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

ul. Bażyńskiego 8 (budynek Rektoratu)
80-309 Gdańsk, tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32, 58 523 23 28
ug.edu.pl/

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów – takich jak ERASMUS, czy polskich – jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że

Absolwenci UG zmieniają świat! Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy – Jan Krzysztof Bielecki oraz Donald Tusk, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni. Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody. Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki – laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinieinformatyki kwantowej.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE – Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry (w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie – MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce.AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk – Aconcagua.

– 74 kierunki studiów – 223 specjalności – 1698 pracowników naukowo-dydaktycznych – 1609 uczestników studiów doktoranckich – 106 studiów podyplomowych – 1769 słuchaczy studiów podyplomowych, – 1 613 000 woluminów w zbiorach Biblioteki uniwersyteckiej – 60 700 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej – 6 bibliotek specjalistycznych – 1716 miejsc w akademikach – 155 studenckich wydziałowych kół naukowych – 16 studenckich stowarzyszeń – 1748 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów – 125 579,85 m2 powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa – 243 006,84 m2 powierzchnia użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukowe i administracyjne.

Rektor:
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prorektorzy:
prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych
prof. dr hab. Arnold Kłonczyński – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Wszystkie budynki Uniwersytetu Gdańskiego, łącznie ze stacjami naukowymi, są zlokalizowane wzdłuż urokliwego polskiego Wybrzeża – aż po Hel. Większość wydziałów mieści się w Trójmieście. Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Aglomerację zamieszkuje ponad 800 tys. mieszkańców. Trójmiasto posiada sprawną komunikację miejską oraz międzynarodowy port lotniczy i połączenia promowe z krajami skandynawskimi. Zabytkowy Gdańsk, nowoczesna Gdynia i Sopot – perła Bałtyku położona nad samym morzem – co roku przyciągają tłumy turystów. Atrakcyjne umiejscowienie Trójmiasta nad morzem oraz dostęp do teatrów, filharmonii i muzeów stanowi dodatkowy atut studiowania na Uniwersytecie Gdańskim.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA , Wydział Prawa i Administracji
 • AKWAKULTURA – BIZNES I TECHNOLOGIA , Wydział Oceanografii i Geografii
 • AMERYKANISTYKA , Wydział Filologiczny
 • ARCHEOLOGIA , Wydział Historyczny
 • BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE , Wydział Nauk Społecznych
 • BIOINFORMATYKA , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • BIOLOGIA , Wydział Biologii
 • BIOLOGIA MEDYCZNA , Wydział Biologii
 • BIOTECHNOLOGIA , Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • BIZNES CHEMICZNY , Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny
 • CHEMIA , Wydział Chemii
 • CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE , Wydział Prawa i Administracji
 • CULTURAL COMMUNICATION , Wydział Filologiczny
 • DYPLOMACJA , Wydział Nauk Społecznych
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , Wydział Nauk Społecznych
 • EKONOMIA , Wydział Ekonomiczny
 • ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA , Wydział Filologiczny
 • ETNOLOGIA , Wydział Historyczny
 • EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION, Wydział Prawa i Administracji
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Wydział Filologiczny
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA , Wydział Filologiczny
 • FILOLOGIA KLASYCZNA , Wydział Filologiczny
 • FILOLOGIA POLSKA , Wydział Filologiczny
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM , Wydział Filologiczny
 • FILOLOGIA ROSYJSKA , Wydział Filologiczny
 • FILOZOFIA , Wydział Nauk Społecznych
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wydział Zarządzania
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, SPECJALNOŚĆ FINANCIAL ANALYST , Wydział Zarządzania
 • FIZYKA , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • FIZYKA MEDYCZNA , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA , Wydział Biologii
 • GEOGRAFIA , Wydział Oceanografii i Geografii
 • GEOLOGIA , Wydział Oceanografii i Geografii
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA , Wydział Oceanografii i Geografii – studia licencjackie
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, Wydział Oceanografii i Geografii, studia inżynierskie*
 • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD , Wydział Oceanografii i Geografii
 • HISTORIA , Wydział Historyczny
 • HISTORIA SZTUKI , Wydział Historyczny
 • HYDROGRAFIA MORSKA , Wydział Oceanografii i Geografii
 • IBERYSTYKA , Wydział Filologiczny
 • INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA , Wydział Zarządzania
 • INFORMATYKA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • INFORMATYKA, PROFIL PRAKTYCZNY , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • JAPONISTYKA – Wydział Filologiczny
 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA , Wydział Historyczny
 • KRYMINOLOGIA , Wydział Prawa i Administracji
 • KULTUROZNAWSTWO , Wydział Filologiczny
 • LINGWISTYKA STOSOWANA , Wydział Filologiczny
 • LOGOPEDIA , Wydział Filologiczny
 • MATEMATYKA , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE , Wydział Ekonomiczny
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS , Wydział Ekonomiczny
 • MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • NIEMCOZNAWSTWO , Wydział Historyczny
 • OCEANOGRAFIA , Wydział Oceanografii i Geografii
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I MUZEALNICTWO, Wydział Historyczny
 • OCHRONA ŚRODOWISKA , Wydział Chemii
 • OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH , Wydział Biologii
 • PEDAGOGIKA , Wydział Nauk Społecznych
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE , kierunek międzywydziałowy
 • POLITOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • PRACA SOCJALNA , Wydział Nauk Społecznych
 • PRAWO , Wydział Prawa i Administracji
 • PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH , Wydział Filologiczny
 • PSYCHOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • RELIGIOZNAWSTWO , Wydział Historyczny
 • ROSJOZNAWSTWO , Wydział Filologiczny
 • SINOLOGIA , Wydział Filologiczny
 • SKANDYNAWISTYKA – DUŃSKA LUB FIŃSKA ŚCIEŻKA JĘZYKOWA, Wydział Filologiczny
 • SKANDYNAWISTYKA – NORWESKA LUB SZWEDZKA ŚCIEŻKA JĘZYKOWA, Wydział Filologiczny
 • SLAWISTYKA , Wydział Filologiczny
 • SOCJOLOGIA , Wydział Nauk Społecznych
 • STUDIA BAŁKAŃSKIE , Wydział Filologiczny
 • STUDIA WSCHODNIE , Wydział Filologiczny
 • SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA, Wydział Filologiczny
 • WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ , Wydział Filologiczny
 • WIEDZA O TEATRZE , Wydział Filologiczny
 • ZARZĄDZANIE , Wydział Zarządzania
 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI, SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA , Wydział Filologiczny
 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI, SPECJALNOŚĆ SCENICZNO-MENEDŻERSKA , Wydział Filologiczny
 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI SŁUŻBY ZDROWIA , Wydział Zarządzania
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE – STUDIA MENEDŻERSKIE, Wydział Zarządzania
Pełną ofertę kierunków studiów, również II stopnia – znajdziesz na stronie https://ug.edu.pl/kandydaci

Rekrutacja

Biuro rekrutacji
ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk (budynek Rektoratu)
tel: (58) 523 25 31, 523 25 32, 523 23 28, 523 23 32, 523 23 26 fax: (58) 523 56 00
rekrutacja@ug.edu.pl
Szczegółowa oferta studiów: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/kierunki_studiow

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://ug.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

Szczegóły

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym mogą uzyskać pomoc materialną w postaci następujących stypendiów:

 1. stypendium socjalne
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 5. zapomogi losowej
Zasady przyznawania świadczeń socjalnych reguluje ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z lipca 2005 r. oraz „Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG”. Wydziałowe Komisje Stypendialne przyznają stypendia na semestr lub rok akademicki. Stawki stypendiów są jednakowe na wszystkich wydziałach i stanowią załącznik nr 3 do wyżej wymienionego regulaminu. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, są wyróżniani stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz prezydentów miast: Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego w ramach swoich kierunków kształcenia odbywają obowiązkowe praktyki w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach, szkołach. Uczelnia podpisała ponad 25 tysięcy umów, które umożliwiają studentom zdobywanie zawodowego warsztatu. Zdobywanie praktycznych umiejętności już w czasie studiów czyni studentów UG konkurencyjnymi na rynku pracy, dlatego uczelnia prowadzi także program dobrowolnych praktyk. Uniwersytet Gdański podpisał kilkadziesiąt umów (łącznie to prawie 200 firm i instytucji), w ramach których studenci odbywają dobrowolne praktyki. Raz w roku na Uniwersytecie Gdańskim odbywa się spotkanie władz UG, pracodawców oraz studentów, którzy wzięli udział w dobrowolnych praktykach. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji i przygotowania planów współpracy na przyszłość. W zdobywaniu zawodowego stażu oraz pracy studentom Uniwersytetu Gdańskiego pomaga Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego.

Parlament studentów

Wszystkich studentów Uniwersytetu Gdańskiego reprezentuje Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Działa na rzecz studenckiej społeczności Uniwersytetu Gdańskiego i jest istotnym elementem studenckiej samorządności. Członków parlamentu wybierają wydziałowe rady samorządów studenckich. Parlament Studentów UG organizuje międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, dofinansowuje i wspiera inicjatywy studenckich kół naukowych, współpracuje z klubami studenckimi, pomaga studentom w trudnych sytuacjach życiowych. Parlament działa na rzecz integracji środowiska studenckiego, organizując liczne imprezy kulturalne, koncerty, spotkania. W Neptunaliach UG, które współfinansuje i przygotowuje PS UG, uczestniczy co roku kilkanaście tysięcy studentów. Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego koordynuje także międzyuczelniane Neptunalia – wspólne przedsięwzięcie trójmiejskich uczelni . Organizuje też obozy integracyjne dla studentów pierwszego roku.

Organizacje studenckie

Działania kulturalne na Uniwersytecie Gdańskim organizuje przede wszystkim Akademickie Centrum Kultury UG Alternator. Powstało w 1981roku i jest ambasadorem uczelni, miasta i regionu na świecie. ACK UG Alternator to nie tylko profesjonalny zespół menadżerów kultury, ale przede wszystkim grupa ludzi, dla których kultura jest pasją oraz sposobem na życie i rozwój zawodowy. ACK UG organizuje koncerty, spektakle, happeningi, projekcje filmowe, wieczory autorskie, wernisaże, prezentacje, promocje i spotkania związane z życiem kulturalnym. Współpracuje w tym zakresie ze wszystkimi instytucjami kultury regionu pomorskiego. Organizuje wiele konkursów, których celem jest wyłanianie i promowanie talentów w Polsce i za granicą: to m.in. Konkurs Literacki UG, Konkurs Poetycki UG czy Fotokonkurs. Przy ACK UG działa znakomity Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzony przez prof. Marcina Tomczaka, który sięga po najwyższe laury na konkursach chóralnych. Zespół prowadzi profesjonalną działalność koncertową, współpracuje z najlepszymi orkiestrami filharmonicznymi w kraju. Przy ACK UG działa również Zespół Pieśni i Tańca Jantar z powodzeniem promujący regionalną kulturę Pomorza w całej Polsce i za granicą, Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki, który organizuje cykliczne przeglądy najlepszych filmów oraz spotkania z filmowymi twórcami (w 2006 roku uznany za najlepszy klub filmowy w Polsce – Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych dla wyróżniających się klubów), Studencka Agencja Fotograficzna UG, która prowadzi kursy i szkolenia w zakresie fotografii oraz organizuje wernisaże i prezentuje swoje unikatowe zdjęcia na wystawach w Polsce i w świecie, Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego realizujący m.in. projekty społeczne, a także powołane niedawno zespoły tańca celtyckiego i szkockiego oraz powołany niedawno alternatywny teatr studencki TACKA działający w ramach Sceny Teatralnej. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się działalność warsztatowa. Powstała pracownia sitodruku, gdzie w ramach warsztatów prezentowane są techniki drukarskie, uruchomiona została pracownia multimedialna oraz Uniwersytecka Kronika Filmowa, archiwizująca wydarzenia z udziałem grup twórczych ACK. Na Wydziale Nauk Społecznych działa również rozgłośnia radiowa – studenckie radio MORS.

Studenckie koła naukowe

Na Uniwersytecie Gdańskim istnieje niemal 200 studenckich kół naukowych oraz międzywydziałowych stowarzyszeń i organizacji, takich jak AIESEC (największa organizacja studencka na świecie, zrzeszająca uczelnie wyższe z całego świata), AEGEE (Forum Młodzieży Europejskiej), ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa). Studenci mogą w nich poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje i rozwijać talenty. Studenckie koła naukowe organizują międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, wyjazdy na obozy naukowe, spotkania, gościnne wykłady. Pod okiem opiekunów naukowych realizują projekty naukowo-badawcze.

Uczelnia podpisała ponad sto bilateralnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami z całego świata. Studenci, kadra naukowo-dydaktyczna oraz kadra administracyjna od lat korzystają z możliwości oferowanych przez program LLP-ERASMUS. Ponad 250 umów z uczelniami europejskimi daje szansę odbycia części studiów w ośrodku zagranicznym. Co roku około pięćdziesięciu nauczycieli akademickich UG prezentuje swoje wykłady i prowadzi zajęcia w uczelniach partnerskich. Moduł szkoleń kadry administracyjnej wykorzystują pracownicy Biblioteki UG, Ośrodka Informatycznego oraz BWZS. Uniwersytet Gdański od początku włączał się także w programy związane z możliwością odbywania staży zagranicznych przez studentów, takie jak Europraca czy Erasmus/praktyki.

Biuro Karier

Promocja studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wśród pracodawców, przygotowanie do wejścia absolwentów na rynek pracy, a także pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej to główne zadania Biura Karier, działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi ono indywidualne poradnictwo zawodowe, organizuje kursy i szkolenia, prezentacje firm, spotkania z instytucjami i organizacjami stwarzającymi możliwość aktywnego rozwoju zawodowego. Zarządza bazą ofert staży, pracy stałej oraz dorywczej, bazą cv osób poszukujących pracy. Gromadzi informacje na temat rynku pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji. Współpracuje z firmami i środowiskiem biznesowym całego województwa pomorskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania wspierające absolwentów na rynku pracy, a także monitoruje losy absolwentów uczelni. Od początku działalności biuro jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biura Karier.

Ponadto prowadzony jest program dobrowolnych praktyk, w ramach których Uniwersytet Gdański podpisał kilkadziesiąt umów z firmami i instytucjami w całym kraju. Studenci oraz absolwenci UG wysyłani są również na dobrowolne praktyki za granicą. Porozumienie zostało podpisane także z Gdańskim Klubem Biznesu, reprezentującym 85 największych w naszym regionie firm.

Sport

Sport na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS UG. W ciągu trzech lat studiów studiów dziennych nauki na Uniwersytecie każdy student objęty jest zajęciami z wychowania fizycznego (30/60 godzin). Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi grupy ogólnorozwojowe, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, fitness, tenisa ziemnego, stołowego, samoobrony, karate, badminton, pływanie i ćwiczenia siłowe, a także grupy rehabilitacyjne. Wyróżniający się studenci mogą wstąpić do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego i kontynuować sportową pasję w sekcjach. Najlepsi reprezentują Uniwersytet Gdański na zawodach wojewódzkich (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Mistrzostwa Lat Pierwszych) ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Puchary Polski) i międzynarodowych (turnieje towarzyskie m.in. w Paryżu, Amsterdamie).

Klub AZS UG od lat utrzymuje się w czołówce Akademickich Mistrzostw Polski. Członkiem AZS UG mogą zostać także osoby, które nie uprawiają czynnie sportu, ale mają talent organizacyjny. Mogą rozwijać swoją pasję przy tworzeniu takich projektów, jak Akademickie Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej, Akademicki Puchar Polski w Piłce Nożnej Plażowej czy ogólnopolskich turniejach Siatkówki i Piłki ręcznej kobiet.

Klub Uczelniany AZS UG wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, co roku organizuje zawody dla wszystkich studentów i pracowników uniwersytetu; są to Międzywydziałowe Mistrzostwa UG w 10 dyscyplinach. Dużym zainteresowaniem cieszy się tradycyjny majowy Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego (streetbasket, trażówka, piłka nożna).

Sekcje AZS UG to: aerobik sportowy, badminton, futsal kobiet i mężczyzn, judo, karate, koszykówka, lekka atletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn, snowboard, trójbój siłowy, taneczna, tenis stołowy, tenis ziemny, żeglarstwo, wspinaczka sportowa. W klubie istnieją sekcje wyczynowe, występujące w rozgrywkach państwowych: Futsal (piłka nożna halowa) – Ekstraklasa, Koszykówka Kobiet – II liga.

Galeria

Kontakt

ul. Bażyńskiego 8 (budynek Rektoratu)
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32, 58 523 23 28
rekrutacja@ug.edu.pl
https://ug.edu.pl/

Uniwersytet Gdański - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Trójmieście i województwie pomorskim