Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia psychologiczneTOP Gdańsk

Psychologia – Uniwersytet Gdański

Jeśli interesują Cię studia psychologiczne w Gdańsku, a szczególnie kierunek psychologia – dowiedz się więcej o propozycji Wydziału Nauk Społecznych UG.

Student wybierając kierunek psychologia na UG może zdecydować, czy będzie realizował naukę na Psychologii ogólnej, czy też wybierze jedną z trzech specjalności: Neurobiopsychologię, Psychoseksuologię lub Psychologię Pracy i Biznesu.

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologa i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej. Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi – jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzę naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

W ramach studiów stacjonarnych na kierunku Psychologia ogólna student może wybrać ścieżki specjalizacyjne:

 • Psychologia Kliniczna,
 • Psychologia Dzieci i Młodzieży,
 • Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu,
 • Psychologia Sądowa i Zagrożeń Społecznych,
 • Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju,
 • Psychologia Rodziny,
 • Psychologia Sportu.

Na studiach niestacjonarnych:

 • Psychologia Kliniczna,
 • Psychologia Dzieci i Młodzieży,
 • Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu
 • Psychologia Sądowa i Zagrożeń Społecznych.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności (spośród następujących dostępnych opcji: Psychologia, Neurobiopsychologia, Psychoseksuologia, Psychologia pracy i biznesu) następuje po przyjęciu na studia (deklaracja wyboru specjalności preferowanej w systemie IRK) wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek Psychologia.

Rekrutacja

Konkurs świadectw dojrzałości: język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS, drugi język obcy, psychologia 

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Gdański

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami psychologicznymi, pragniesz pomagać innym, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia