Kierunki studiów GdańskKierunki studiów Trójmiastorodzaje studiów GdańskStudiaStudia GdańskStudia przyrodnicze

Studia przyrodnicze w Gdańsku

Studia przyrodnicze rozumiane w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Biologii UG, Wydział Chemii UG). Przykładowe kierunki przyrodnicze: OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA. Studia mają najczęściej charakter interdyscyplinarny.

Studia przyrodnicze w Gdańsku to głównie oferta, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Gdański. Kandydatów może także zainteresować kierunek architektura krajobrazu, który ma w swojej ofercie Sopocka Akademia Nauk Stosowanych.

Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim

Oceanografia – studia proponowane przez Uniwersytet Gdański – to unikatowy w Polsce kierunek, prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii. 

Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci tego kierunku znajdują pracę w:

 • instytutach czy laboratoriach naukowo-badawczych,
 • przemyśle, rybołówstwie,
 • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach zajmujących się edukacją ,
 • turystyce,
 • na międzynarodowym rynku pracy, m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim

Studenci kierunku ochrona środowiska na UG zdobywają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień ochrony, analityki i technologii środowiska. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w:

 • instytucjach badawczych 
 • instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska 
 • w przemyśle i rolnictwie 
 • administracji państwowej i samorządowej.

Architektura krajobrazu w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

Studia na kierunku architektura krajobrazu, które proponuje Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, przygotowują do kreowania i ochrony wartości estetycznych krajobrazu zarówno w ujęciu gospodarowania przestrzenią jak i projektowania ogrodów.

Absolwenci kierunku są przygotowani do samodzielnego podjęcia prac projektowych, jak i uczestnictwa w projektowych pracowniach wielobranżowych. Nabyta wiedza pozwala także na pracę w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w wydziałach związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem i gospodarką przestrzenną oraz ochroną środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • wolny zawód – własna działalność w dziedzinie projektowania / wykonawstwa / grafiki / sztuki
 • projektant / wykonawca zatrudniony w biurach projektowych zajmujących się architekturą i urbanistyką oraz firmach wykonawczych,
 • specjalista zatrudniony w rozmaitych instytucjach – jednostki samorządowe, rządowe, pozarządowe zajmujące się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, kształtowaniem krajobrazu, architekturą i wzornictwem, przyrodą i rolnictwem,
 • pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny instytucji związanych z nauką i szkolnictwem wyższym,
 • przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą rozwiązań dla branż związanych z projektowaniem i kształtowaniem środowiska


Dowiedz się więcej o przyrodniczych kierunkach studiów w Gdańsku i Trójmieście, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów przyrodniczych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Gdańsk. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia