Lingwistyka stosowana w Gdańsku

Ten elitarny kierunek można w Trójmieście studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Wydział Filologiczny UG umożliwia zdobycie kompetencji w trzech językach obcych.

Lingwistyka stosowana – propozycja studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego – zawsze jest dość elitarnym kierunkiem, choćby dlatego, że oferuje nauczanie przynajmniej 3 języków na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego lub włoskiego. Są to czołowe języki wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego, dlatego też absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą.

Język angielski jest językiem globalnym, bez znajomości którego trudno mówić o zatrudnieniu w biznesie międzynarodowym, z kolei język niemiecki daje dostęp do rynku pracy najsilniejszej gospodarki europejskiej. Studenci i absolwenci przekonali się już, że znajomość co najmniej dwóch języków obcych jest ich wielkim atutem i gwarantuje zatrudnienie w dobrych firmach.

Studia oferują także profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury, komunikacji i sprawności tłumaczeniowych, które studenci wykorzystują podczas praktyk, a potem w życiu zawodowym. Program studiów jest konsultowany i uaktualniany z interesariuszami zewnętrznymi. Uczelnia współpracuje w tym względzie z międzynarodowymi firmami, które przyjmują studentów na praktyki i oferują różne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z absolwentów decydują się na karierę naukową i kontynuują naukę na studiach doktoranckich.

Rekrutacja

Pod uwagę w procesie rekrutacji brane są oceny z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu (dla obu języków wynosi on 0,5). Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

W latach poprzednich o przyjęciu ubiegało się ok 3,5 kandydata na jedno miejsce.

Uczelnie prowadzące kierunek lingwistyka stosowana w Gdańsku

  • LINGWISTYKA STOSOWANA, Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia filologiczne Gdańsk.

Czytaj również

Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia