Sport – kierunek studiów w Katowicach

Studia na kierunku sport proponuje kandydatom Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli społecznej trenera oraz nauczyciela.

Główną intencją kształcenia na kierunku sport na AWF w Katowicach jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli społecznej trenera oraz nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa sportowego w instytucjach publicznych i prywatnych o charakterze sportowym. Absolwent w ramach wybranej specjalności zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy w charakterze trenera przygotowania motorycznego lub w charakterze trenera wybranej dyscypliny sportu w sporcie dzieci i młodzieży na różnych poziomach współzawodnictwa sportowego. Dodatkowo kształcenie na kierunku sport spełnia wymagania określone w regulacjach prawnych dotyczących standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

specjalności

  • trener wybranej dyscypliny sportu;
  • trener przygotowania motorycznego

Rekrutacja na studia

W rekrutacji na kierunek sport uwzględnia się wyniki egzamin sprawdzającego sprawność fizyczną. Obejmuje on sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej wybranej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Pod uwagę bierze się również wyniki matury z trzech przedmiotów, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia sportowe Katowice. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia