Kierunki studiów KatowiceStudia chemiczneStudia Katowice

Chemia – studia w Katowicach

Ze względu na perspektywy zawodowe kierunek chemia wkrótce będzie jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów wśród kandydatów. Szczególnie tych, którzy lubią nauki ścisłe, badania laboratoryjne i chcą się realizować jako innowatorzy. Sprawdzamy, które uczelnie w Katowicach i Gliwicach kształcą przyszłych chemików.

Dla osób zainteresowanych studiowaniem na kierunku chemia wybraliśmy dwie propozycje. Chemię studiować można na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ oraz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Chemia na Uniwersytecie Śląskim

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz z biologii. Obok przedmiotów obowiązkowych typowych dla kierunku istnieje  możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych.

W bogatej ofercie zajęć obieralnych znajduje się m.in.: Chemia leków, Chemia organiczna i bioorganiczna, Chemia nieorganiczna i strukturalna, Chemia fizyczna i elektrochemia, Analityka chemiczna; Chemia polimerów i materiałów ceramicznych, Chemia materiałów luminescencyjnych oraz Chemia obliczeniowa.

W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, takich jak np. chromatografia czy spektroskopia.

Studenci mogą realizować swoje zainteresowania uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz biorąc aktywny udział w pacach koła naukowego. Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku chemia dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć są poszukiwanymi pracownikami w:

 • laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Chemia na Politechnice Śląskiej

Dzięki studiom na kierunku chemia możliwe jest zdobycie tytułu inżyniera. W ofercie Politechniki są trzy specjalności:

 • bioanalityka
 • materiały i substancje specjalne
 • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna

Na sylwetkę absolwenta składają się umiejętności i wiedz wyniesione ze studiów oraz perspektywy zatrudnienia.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.
 • Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.
 • Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów.
 • Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.
 • Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

Kierunek chemia w Katowicach i Gliwicach

Opisy kierunków, więcej informacji o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Katowice. Interesujesz się chemią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Chemia w Olsztynie

Absolwenci chemii coraz częściej są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia