Kierunki studiówKierunki studiów SzczecinStudia chemiczneStudia Szczecin

Technologia chemiczna w Szczecinie

Kierunek studiów technologia chemiczna to doskonała propozycja dla osób, które pokochały chemię już w szkole średniej i chcą swoją pasję rozwijać na polach praktycznych. Technologia chemiczna zajmuje się procesami chemicznymi przetwarzania surowców w produkty. W Szczecinie ten kierunek inżynierski proponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT).

Celem współczesnej technologii chemicznej jest wprowadzanie nowych wyrobów chemicznych i technologii oraz modernizacja i optymalizacja warunków prowadzenia już istniejących procesów, mając na względzie ochronę środowiska i bezpieczeństwo przemysłowe. Poznaj dokładniej kierunek technologia chemiczna!

Kierunek ten przygotowuje absolwentów-inżynierów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego oraz w pokrewnych gałęziach gospodarki.

Studenci technologii chemicznej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii nieorganicznej (dot. m. in. nawozów mineralnych, nowoczesnych materiałów katalitycznych i sorpcyjnych, nanomateriałów), technologii organicznej (monomerów i środków pomocniczych, barwników, pestycydów, leków, kosmetyków, paliw) oraz technologii polimerów (polimerów syntetycznych i biopolimerów, mikro- i nanonapełniaczy oraz (nano)kompozytów).

Technologia chemiczna wykorzystywana jest w ochronie środowiska, oczyszczaniu wód i ścieków, przeróbce i zagospodarowaniu odpadów, projektowaniu procesów katalitycznych oraz materiałów specjalnego przeznaczenia (w tym nowoczesnych materiałów inżynierskich oraz do zastosowań medycznych).

Znajomość technologii chemicznej pozwala także na opracowywanie metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów.

Studiując technologię chemiczną:

 • rozwiązujesz złożone zadania inżynierskie, takie jak planowanie procesu technologicznego czy udoskonalenie już istniejących procesów,
 • samodzielnie realizujesz procesy związane z otrzymywaniem i modyfikacją różnorodnych materiałów, aby uzyskać ich korzystne właściwości użytkowe,
 • stosujesz różnorodne metody, w tym zaawansowane techniki badań właściwości różnych materiałów, zarówno surowców, półproduktów jak i produktów finalnych,
 • posługujesz się specjalistycznym oprogramowaniem w planowaniu i opracowaniu wyników pomiarowych,
 • dostrzegasz potencjał technologii chemicznej w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata np. dzięki rozwijaniu niskoemisyjnych technologii produkcyjnych.

Absolwent technologii chemicznej będzie gotowy do podjęcia pracy w:

 • przemyśle chemicznym, gumowym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, rafineryjnym i energetycznym,
 • zakładach biotechnologicznych, ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, uzdatniania gazu ziemnego, produkcji i przetwórstwa tworzyw oraz włókien sztucznych, oczyszczalniach ścieków, biurach projektowych i przedsiębiorstwach konsultingowych,
 • laboratoriach medycznych,
 • służbach kontroli środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i higieny przemysłowej,
 • jednostkach naukowo-badawczych (uniwersytety, instytuty badawcze),
 • innowacyjnych własnych przedsiębiorstwach.

Studia realizowane są przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunek technologia chemiczna – Szczecin

Więcej informacji o kierunkach chemicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Szczecin. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Szczecinie

Studia historyczne w Szczecinie

Studia historyczne w Szczecinie jak np. ARCHEOLOGIA, HISTORIA to propozycje Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Szczecińskim.

Studia prawnicze w Szczecinie

Kandydaci na studia prawnicze w Szczecinie mają kilka ciekawych propozycji. Większość z nich przygotował Uniwersytet…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia