Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia WarszawaStudia z zarządzania

Zarządzanie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Warszawie? Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z oferty studiów na tym kierunku w SGH!

Studia na kierunku Zarządzanie, które proponuje kandydatom Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach.

Studia prowadzone są na kilku specjalnościach:

 • ​​biznes w gospodarce cyfrowej​
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing
 • przedsiębiorczość

Wiedza:

 • rozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
 • znajomość najlepszych praktyk z zakresu zarządzania i zasad prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Umiejętności:

 • docieranie do źródeł wiedzy i korzystanie z nich w procesach zarządzania,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
 • formułowanie problemów projektowych oraz planowanie i kontrola realizacji projektów,
 • zdolność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy.

Kompetencje społeczne:

 • skuteczne komunikowanie się, negocjowanie i przekonywanie,
 • podejmowanie decyzji oraz świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu,
 • wyważone i kompetentne opiniowanie i ocenianie pracy innych osób.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Więcej informacji na stronie OFERTA EDUKACYJNA SGH

Więcej informacji o kierunkach związanych z zarządzaniem, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie WarszawaInteresujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zarządzanie w Warszawie

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Warszawie? Poznaj kierunki oraz oferowane specjalności.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia