Zarządzanie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Warszawie? Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z oferty studiów na tym kierunku w SGH!

Studia na kierunku Zarządzanie, które proponuje kandydatom Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach.

Wiedza:

  • rozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie,
  • zdobycie wiedzy pozwalającej na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
  • znajomość najlepszych praktyk z zakresu zarządzania i zasad prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Umiejętności:

  • docieranie do źródeł wiedzy i korzystanie z nich w procesach zarządzania,
  • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
  • formułowanie problemów projektowych oraz planowanie i kontrola realizacji projektów,
  • zdolność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy.

Kompetencje społeczne:

  • skuteczne komunikowanie się, negocjowanie i przekonywanie,
  • podejmowanie decyzji oraz świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu,
  • wyważone i kompetentne opiniowanie i ocenianie pracy innych osób.

Więcej informacji na stronie OFERTA EDUKACYJNA SGH

ZOBACZ RÓWNIEŻ: STUDIA EKONOMICZNE W WARSZAWIE / STUDIA EKONOMICZNE W POLSCE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia