Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Zmierzając do nadania swej działalności akademickiej wymiaru europejskiego, łączy ona ponadstuletnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Absolwenci Uczelni, wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą. Współtworzą oni wraz z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami oraz przedstawicielami środowisk związanych ze Szkołą jej wizerunek, promując dorobek oraz wspólnie realizując posłannictwo.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • EKONOMIA
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE
  • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)
  • INTERNATIONAL ECONOMICS
  • MANAGEMENT
  • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE
  • QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
http://www.sgh.waw.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim

Zbliżające się wydarzenia