Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Zmierzając do nadania swej działalności akademickiej wymiaru europejskiego, łączy ona ponadstuletnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Absolwenci Uczelni, wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą. Współtworzą oni wraz z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami oraz przedstawicielami środowisk związanych ze Szkołą jej wizerunek, promując dorobek oraz wspólnie realizując posłannictwo.

Kierunki studiów - SGH w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • EKONOMIA
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE
  • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)
  • INTERNATIONAL ECONOMICS
  • MANAGEMENT
  • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE
  • QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.sgh.waw.pl/zasady-rekrutacji-obywatele-polscy-studia-licencjackie

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.sgh.waw.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-mba

Kontakt

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
http://www.sgh.waw.pl

SGH w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim