Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Interesujesz się naukami ekonomicznymi i czujesz, że świetnie sprawdzisz się w roli analityka? Dowiedz się więcej o propozycji studiów na SGH – kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

Kierunek studiów licencjackich Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, który prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, charakteryzuje się licznymi praktycznymi przedmiotami w zakresie analiz statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii, ubezpieczeń i informatyki. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej wymagającej stosowania narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Wiedza:

  • podstawy teorii i zastosowań z zakresu: matematyki, w szczególności analizy matematycznej i algebry liniowej; rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej; badań
  • i analizy statystycznej; demografii; ekonomii matematycznej; ekonometrii; matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; programowania komputerowego; projektowania systemów informatycznych i baz danych,
  • metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro i makroekonomicznej,
  • rozumienie roli algorytmów oraz matematycznego opisu zjawisk, a także procesów gospodarczych i społecznych.

Umiejętności:

  • rozwiązywanie problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych,
  • stosowanie narzędzi analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce,
  • stosowanie algebry liniowej w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji, umiejętność projektowania i realizowania badań statystycznych.

Kompetencje społeczne:

  • elastyczność, samodzielność myślenia i racjonalność – jako podstawy przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach i organizacjach gospodarczych,
  • rozumienie potrzeby korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej oraz biznesowej,
  • wiadomość odpowiedzialności zawodowej i zasady etyki.

Więcej informacji na stronie OFERTA EDUKACYJNA SGH

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Warszawa. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia