Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zaprasza na unikalne i innowacyjne studia podyplomowe, które łączą nowoczesne podejście do edukacji z interdyscyplinarnym programem opartym na najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, prawa i psychologii oraz na doświadczeniu wiodących specjalistów.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji to 2-semestralne studia podyplomowe, nowość w ofercie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych do codziennej pracy na szczeblu kierowniczym. Program studiów uwzględnia wyzwania, wobec których staje dziś gospodarka, w tym sektor paliwowo-energetyczny i chemiczny, a także infrastruktura krytyczna oraz organy administracji rządowej oraz samorządowej. W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą nowoczesne kompetencje i wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa;
  • utrzymania niezawodności i ciągłości działania;
  • zarządzania w konfrontacji z atakiem pochodzącym z cyberprzestrzeni.

Adresaci

Studia adresowane są do osób posiadających określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i chcących doskonalić umiejętności zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością. Adresatami są także pracownicy i absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje oraz podnieść kwalifikacje niezbędne na nowotworzonych stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa i niezawodności. Studia zalecane są również dla członków rad nadzorczych zwłaszcza spółek skarbu państwa i spółek samorządowych oraz dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej.

Interdyscyplinarny program

Program studiów ma charakter dynamiczny. Pozwala na efektywne i sprawne rozwijanie wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku, oraz do prowadzenia dokumentacji systemów bezpieczeństwa i niezawodności zgodnie z obowiązującymi normami.
W tym celu program podzielony jest na 3 bloki tematyczne dotyczące:

  • niezawodności i cyberbezpieczeństwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi;
  • opracowania planów zapobiegania zagrożeniom w organizacji;
  • postępowania po skutecznym cyberataku i dalszej działalności firmy.

Studia będą realizowane w trybie hybrydowym (wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie)

Kontakt

tel. (22) 45 72 363; (22) 45 72 329
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Sprawdź propozycje studiów podyplomowych w AFiB Vistula: STUDIA PODYPLOMOWE W AFiB VISTULA W WARSZAWIE


ZOBACZ RÓWNIEŻ: AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE – REKRUTACJA, AKTUALNOŚCI


Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia