Kierunki studiów WarszawaNoweStudia ekonomiczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Finanse i rachunkowość w Warszawie

Interesują Cię studia ekonomiczne? Chcesz wybrać kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie? Dobra wiadomość jest taka, że kierunek ten prowadzi aż kilkanaście warszawskich uczelni wyższych, w tym 3 publiczne.

Gdzie studiować kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie? Jeśli zdecydujesz się na studia na uczelni państwowej, to do wyboru będziesz mieć: Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową (SGH) oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Naturalnie kierunek finanse i rachunkowość prowadzi też wiele uczelni niepublicznych – m.in. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uczelnia WSB Merito Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego, czy Uczelnia Łazarskiego (łącznie jedenaście niepaństwowych uczelni wyższych). Mamy nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoli Ci uporządkować sobie informacje i odkryć różnice pomiędzy ofertami programowymi poszczególnych uczelni.

Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim (UW)

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: finanse i rachunkowość, ekonomia oraz informatyka i ekonometria. Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku i ewentualnej specjalności. W przypadku wyboru finansów i rachunkowości są to:

 • Kierunek Finanse i rachunkowość
 • Kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność Finanse publiczne i podatki

Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Studenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym SGGW zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej. Absolwenci są przygotowani do zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH w Warszawie dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Specjalności:

 • ​Bankowość 
 • Finanse osobiste​
 • Finanse przedsiębiorstwa 
 • Międzynarodowe rynki finansowe 
 • Rachunkowość 
 • Ubezpieczenia ​

Finanse i rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warsawie (AFiB)

Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku finanse i rachunkowość (z akredytacją ACCA) zostały stworzone dla osób, które chcą zainwestować w swoją przyszłość i wiążą ją ze środowiskiem biznesowym. To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów licencjackich. Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości dadzą ci prestiż i otworzą perspektywy pracy w sektorze finansowym.

Specjalności:

 • Przedsiębiorczość
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Rachunkowość i finanse
 • Rachunkowość i finanse ACCA
 • Analityk rynku finansowego

Finanse i rachunkowość w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Decydując się na studia na kierunku finanse i rachunkowość w AEH w Warszawie, będziesz mieć do wyboru szereg atrakcyjnych specjalności, które pozwolą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Specjalności:

 • Audyt i controlling
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Doradztwo podatkowo-finansowe
 • Finanse i handel międzynarodowy
 • Finanse menedżerskie
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządowe
 • Handel i finanse międzynarodowe
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Rachunkowość, audyt i controlling
 • Zarządzanie finansami

Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Celem nauczania na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego jest kształcenie kompetentnych profesjonalistów, przygotowanych do pracy w obszarze finansów i rachunkowości w dowolnym podmiocie gospodarczym.

ALK proponuje w swoim programie nauczania proponuje trzy zakresy:

 • Rachunkowość, finanse i skarbowość
 • Finanse i bankowość 
 • Doradztwo finansowe (dostępny tylko na studiach stacjonarnych)

Finanse i rachunkowość w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Collegium Humanum to 3 lata nauki, podczas których zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji i podmiotów finansowych. Program studiów pozwala kompleksowo przygotować studenta do pracy w bankach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, czy też biurach rachunkowych, doradczych, doradztwa podatkowego, agencjach ubezpieczeniowych.

Specjalności:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling inwestycyjny
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse publiczne
 • Podatki, kadry i płace
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach

Finanse i rachunkowość w Europejskiej Uczelni w Warszawie

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse rachunkowość w Europejskiej Uczelni w Warszawie przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w obszarze finansów i rachunkowości – przyszłych finansistów i księgowych oraz analityków i inwestorów. Tematyka zajęć obejmuje między innymi: mikroekonomię, makroekonomię, rachunkowość, finanse, prawo, rachunkowość finansową, matematykę finansową, analizę finansową, finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstwa, bankowość i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia. W trakcie studiów realizowana jest praktyka zawodowa stanowiąca integralną część procesu kształcenia oraz praktyczne zadanie dyplomowe – badanie, analiza itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (SAN)

Studia z zakresu finansów i rachunkowości, prowadzone przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. 

Specjalności:

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem finansowym

Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Studenci tego kierunku uczą się m.in. jak zarządzać działalnością każdego przedsiębiorstwa, prowadząc je w kierunku szybkiego wzrostu, poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą i są przygotowywani do zarządzania finansami firm, instytucji finansowych, a także samorządów terytorialnych.

Specjalności

 • Bankowość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe
 • Rachunkowość i audyt

Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Studiując finanse i rachunkowość w UTH im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dowiesz się, jak rozwijają się nowoczesne rynki finansowe, jak sporządzać sprawozdania finansowe, bilanse i raporty czy w jaki sposób oceniać ryzyko inwestycyjne. Dołącz do intrygującego świata finansów i wkrocz na rynek jako poszukiwany ekspert od kluczowych danych biznesowych. 

Specjalności:

 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Analityka finansowa

Finanse i rachunkowość we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wszechnicy Polskiej w Warszawie przygotowują do wykonywania szeroko rozumianego zawodu finansisty. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków, analizy podstawowych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wyraźny nacisk położony jest na edukację w zakresie finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym, co pozwala odnaleźć się na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Specjalności:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i audyt finansowy
 • Finanse i rachunkowość bez specjalności

Finanse i rachunkowość w Uczelni WSB Merito Warszawa

W trakcie zajęć na studiach finanse i rachunkowość w Uczelni WSB Merito Warszawa zdobędziesz wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania instytucji finansowych oraz innych podmiotów rynkowych. Nauczysz się obsługi specjalistycznego oprogramowania, wykorzystywanego w nowoczesnym biznesie. Od ekspertów dowiesz się, jak analizować i interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze oraz sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i ich otoczenia. Nauczysz się również wykorzystywać wiedzę z obszaru finansów, by skutecznie prowadzić własny biznes.

Specjalności:

 • Bankowość i innowacje finansowe
 • Doradca finansowo–inwestycyjny
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Kadry i płace
 • Rachunkowość

Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie wykazywać się będzie ogólną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym.

Specjalności:

 • Rachunkowość finansowa
 • Controlling i audyt finansowy
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Czy warto studiować finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te są wartościowe i mogą zapewnić dobrą pracę, nawet już na początku zawodowej kariery. Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują do pracy, w której pożądana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także świadomego korzystania z instrumentów finansowych.

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów Studenci uczą się przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

Kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ekonomiczne Warszawa. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia