Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 593 10 20
rekrutacja@sggw.edu.pl
www.sggw.edu.pl


O UCZELNI

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci studentów na 40 kierunkach studiów w ramach 14 wydziałów – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po turystykę i dietetykę. Zatrudnia 1 200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 14 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 4 000 miejsc. Do wyboru macie 62 koła studenckie, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas! Zapraszamy!


Więcej na www.sggw.pl


KIERUNKI STUDIÓW

INFORMATOR SGGW 2021/2022

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
biologia
biotechnologia
technologia biomedyczna

WYDZIAŁ ROLNICTWA I EKOLOGII
rolnictwo
inżynieria ekologiczna
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

WYDZIAŁ LEŚNY
gospodarka przestrzenna
leśnictwo

WYDZIAŁ OGRODNICZY
ogrodnictwo miejskie i arborystyka
ogrodnictwo
ochrona zdrowia roślin

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
weterynaria

WYDZIAŁ HODOWLI, BIOINŻYNIERII I OCHRONY ZWIERZĄT
bioinżynieria zwierząt
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
architektura krajobrazu
budownictwo
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA
meblarstwo
technologia drewna

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo w biogospodarce

WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
dietetyka
gastronomia i hotelarstwo
żywienie człowieka i ocena żywności

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
inżynieria systemów biotechnicznych
technologie energii odnawialnej
zarządzanie i inżynieria produkcji

WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI
pedagogika
socjologia

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI
informatyka
informatyka i ekonometria

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ekonomia
finanse i rachunkowość
logistyka
turystyka i rekreacja
zarządzanie


REKRUTACJA NA STUDIA

Informacje o nowych zasadach przyjęć już wkrótce:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

INFORMATOR SGGW 2021/2022


STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe: www.sggw.pl/dydaktyka_/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe

Studia doktoranckie: www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie

MBA – Zarządzanie w agrobiznesie: mba.sggw.pl

Uniwersytet Otwarty: www.uo.sggw.pl


GALERIA

SGGWSSGGW