Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia przyrodniczeStudia rolniczeStudia Warszawa

Ogrodnictwo – studia w Warszawie

Naukę na kierunku ogrodnictwo proponuje kandydatom na studia w Warszawie renomowana uczelnia, jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Na kierunku ogrodnictwo kształceni są specjaliści o szerokim profilu zawodowym. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Potrafią organizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz wdrażać szeroko pojęty postęp naukowo-techniczny w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Po tym kierunku można pracować w:

  • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
  • przetwórstwie owocowo-warzywnym,
  • administracji,
  • usługach i doradztwie ogrodniczym,
  • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
  • instytutach badawczych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

W ramach rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z matury z takich przedmiotów jak: biologia albo chemia, albo matematyka.

Na Wydziale Ogrodniczym SGGW można studiować na studiach I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Po ich ukończeniu naukę można kontynuować na studiach II stopnia.

Kierunek ogrodnictwo w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Warszawa. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia