Kierunki studiów Łódźrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia ŁódźStudia przyrodnicze

Studia przyrodnicze w Łodzi

Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Łódzkim np. OCHRONA ŚRODOWISKA. Wybierz studia przyrodnicze w Łodzi!

Studia przyrodnicze w Łodzi to przede wszystkim propozycje, które przygotował dla kandydatów Uniwersytet Łódzki.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim

Jeśli nie jest Ci obojętny los planety, interesujesz się problemami ginących gatunków i ekosystemów, zmianami klimatu, globalnymi i lokalnymi zagrożeniami środowiska, zrównoważonym rozwojem, to studia na kierunku ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) będą idealne dla Ciebie!

Kierunek ten charakteryzuje się interdyscyplinarnością i łączy wiedzę z ekologii, problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska.

Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia terenowe w różnych częściach Polski: Warmia i Mazury, Jura Krakowsko-Częstochowska, Tatry i Pieniny. Studenci kierunku uczestniczą także w tygodniowym praktikum ekologicznym w Stacji Terenowej UŁ w Spale.

Perspektywy zawodowe:

 • organy kontrolne i urzędy ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy);
 • służby ochrony środowiska (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
 • laboratoria badań środowiska, placówki naukowo-badawcze i diagnostyczne związane z ochroną zdrowia i środowiska;
 • społeczne organizacje ekologiczne.

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek studiów Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to propozycja Uniwersytetu Łódzkiego skierowana do osób lubiących pracę w terenie i zainteresowanych rozpoznawaniem gatunków, prowadzeniem monitoringu przyrodniczego, jak również wykonywaniem ekspertyz środowiskowych.

Główne cele kształcenia na tym kierunku to:

 • zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach, ekosystemach oraz ich tolerancji;
 • poznanie naturalnej zmienności czynników środowiskowych oraz przyczyn, form i skutków presji wywieranej na środowisko przez człowieka;
 • nabycie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych między życiem na różnych poziomach organizacji a czynnikami środowiska;
 • poznanie biologicznych metod oceny stanu środowiska oraz nabycie umiejętności posługiwania się nimi;
 • poznanie procesów transportu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach;
 • nabycie umiejętności wykorzystywania wybranych metod remediacyjnych w środowiskach wodnych i lądowych;
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej w warunkach terenowych i laboratoryjnych, oraz podstaw przedsiębiorczości w działaniach z zakresu biomonitoringu.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • laboratoriach badań środowiska;
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu;
 • firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych;
 • jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska oraz wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju;
 • służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska);
 • parkach narodowych lub krajobrazowych;
 • społecznych organizacjach ekologicznych oraz krajowych i międzynarodowych programach badawczych wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i jego degradacji.


Dowiedz się więcej o przyrodniczych kierunkach studiów w Łodzi, które mają w swoich ofertach łódzkie uczelnie:

Kierunki studiów przyrodniczych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Łódź . Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia