Uniwersytet Łódzki

uczelnia publiczna, Łódź

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą “Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica”, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

Kierunki studiów - Uniwersytet Łódzki

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie stacjonarne

 • ADMINISTRACJA
 • ANALITYKA BIZNESU
 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • ANALIZA DANYCH
 • ARCHEOLOGIA
 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH
 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA
 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
 • DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
 • EKOMIASTO
 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOMONITORING
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wydział Nauk Geograficznych
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • LOGISTYKA Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • LOGISTYKA Wydział Zarządzania
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • MIKROBIOLOGIA
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OKCYDENTALISTYKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • PSYCHOLOGIA
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AZJATYCKIE
 • STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWÓRCZE PISANIE
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • LEŚNICTWO Tomaszów Mazowiecki
 • TURYSTYKA I REKREACJA Tomaszów Mazowiecki
 • ZARZĄDZANIE Tomaszów Mazowiecki

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie niestacjonarne

 • ADMINISTRACJA
 • ANALITYKA BIZNESU
 • ANALIZA DANYCH
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • E-HISTORIA
 • EKONOMIA
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA – studia inżynierskie
 • LOGISTYKA Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • LOGISTYKA Wydział Zarządzania
 • MARKETING
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • PSYCHOLOGIA
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • SOCJOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ADMINISTRACJA, Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • LEŚNICTWO, Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • ZARZĄDZANIE, Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.  STREFA KANDYDATA

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://studiapodyplomowe.uni.lodz.pl/

Kontakt

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź
https://www.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Łódzki - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Łodzi i województwie łódzkim