Kierunki studiów ŁódźnewStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Łódź

Filologia polska w Łodzi

Kierunek studiów filologia polska pozwala uzyskać rzetelną wiedzę o literaturze, kulturze i języku polskim. Poznaj uczelnie, które proponują te filologiczne studia w Łodzi.

Dla kandydatów na kierunek filologia polska w Łodzi są dwie propozycje. Prestiżowe studia oferuje Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny UŁ. Trochę inna koncepcja studiów polonistycznych w ofercie akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim

Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

W ramach kierunku proponowane są specjalności.

Specjalności

Program nauczycielski daje kwalifikacje do nauczania języka polskiego po ukończeniu studiów filologii polskiej I i II stopnia.

Nauczanie języka polskiego jako obcego przygotowuje do pracy lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich za granicą, w szkołach językowych oraz polskich i zagranicznych instytucjach kształcących obcokrajowców

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych przygotowuje do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism i gazet oraz agencjach reklamowych; daje wiedzę z zakresu krytyki tekstu, typografii, technicznego opracowania tekstów i komputerowego składu tekstu oraz pracy redaktora technicznego

Komunikowanie publiczne przygotowuje do pracy w zawodach wymagających tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi w mowie i piśmie: pracy w mediach, administracji publicznej, działach promocji i reklamy; daje wiedzę z zakresu kreatywności językowej, technik autoprezentacji i kreowania wizerunku, kształtowania relacji społecznych i technik public relations, negocjacji, konstruowania przekazów reklamowych, redagowania tekstów wystąpień publicznych

Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism itp., gdzie można wykazać się umiejętnością samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów o kulturze i sztuce, uczestniczenia w dyskusjach dotyczących kultury (i ich moderowania), podejmowania inicjatyw kulturalnych, animowania i promowania w przestrzeni społecznej wydarzeń o charakterze kulturotwórczym

Główne przedmioty

 • Wiedza o współczesnym języku polskim
 • Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
 • Poetyka i retoryka
 • Literatura polska epok dawnych
 • Literatura polska XIX wieku
 • Literatura polska XX w.
 • Współczesne życie literackie
 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny
 • Terytorialne odmiany polszczyzny
 • Kultura języka polskiego
 • Teoria literatury
 • Stylistyczne odmiany polszczyzny
 • Językoznawstwo ogólne
 • Pragmatyka językowa
 • Współczesne zjawiska kultury
 • Literatura jako sztuka użytkowa

Absolwent studiów FILOLOGII POLSKIEJ I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz uporządkowaną podstawową wiedzę o historii literatury polskiej, literaturze i kulturze współczesnej oraz o strukturze języka polskiego i jej historycznych uwarunkowaniach. Opanował na poziomie podstawowym język specjalistyczny w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ma podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu. Umie sprawnie formułować wypowiedzi mówione i pisane w języku polskim oraz redagować i korygować teksty w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka.

Studia na filologii polskie w AHE w Łodzi

Studia I stopnia oferowane są w ramach dwóch specjalności:

 • architektura informacji i redakcja
 • zawód influencer

Na studiach nauczysz się:

 • nauczysz się prowadzić wzorcową komunikację: pod względem sprawności i wrażliwości językowej oraz odpowiedzialności za słowo
 • pokażemy Ci, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia i odpowiednie kanały komunikacji
 • nauczysz się rozumieć i analizować zjawiska zachodzące w kulturze i otoczeniu społecznym
 • dowiesz się, jak identyfikować fake newsy i przeciwdziałać dezinformacji

Praca po studiach na kierunku FILOLOGIA POLSKA:

 • piarowiec i specjalista ds. komunikacji- architekt informacji
 • infobroker
 • copywriter
 • dziennikarz
 • redaktor i redaktor inicjujący
 • menedżer serwisów internetowych i kanałów w mediach społecznościowych
 • pracownik repozytoriów cyfrowych
 • specjalista ds. content marketingu
 • popularyzator nauki i kultury
 • rzecznik prasowy

Kierunek filologia polska w Łodzi

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne w Łodzi. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia