Kierunki studiów ŁódźNowerodzaje studiów ŁódźStudiaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Łódź

Studia filologiczne w Łodzi

Studia filologiczne są oblegane przez kandydatów. Chcesz w Łodzi poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdziesz tu m.in. takie filologiczne kierunki studiów jak: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU, FILOLOGIA WŁOSKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA i wiele innych. Na łódzkich uczelniach niepaństwowych można podjąć naukę na kierunkach filologicznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Społecznej Akademii Nauk (SAN).

Dominująca w ofercie studiów filologicznych w Łodzi jest propozycja Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Filologiczny UŁ co roku przygotowuje dla kandydatów wiele atrakcyjnych kierunków, dzięki którym można dobrze poznać języki obce lub zgłębiać tajniki polszczyzny oraz polskiej literatury. Uczelnie niepaństwowe mają bardziej ograniczoną ofertę, ale wielu chętnych kieruje swoją uwagę na filologię angielską, najpopularniejsze w Polsce studia filologiczne.

Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim

Studia na kierunku filologia angielska, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Łódzki, umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych.

Program obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy.

Specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel,
 • lektor,
 • konsultant metodyczny,
 • tłumacz,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Filologia angielska w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kierunek filologia angielska, który proponuje kandydatom Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, to przede wszystkim wymiar praktyczny nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne – oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Specjalności:

 • Język w środowisku biznesowym
 • Tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych,
 • turystyce,
 • agencjach reklamowych i PR,
 • administracji publicznej,
 • sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych,
 • przy produkcji telewizyjnej i filmowej,
 • turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach,
 • innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym.

Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim

Studenci kierunku filologia germańska na poznają język niemiecki oraz kulturę i literaturę krajów niemieckojęzycznych. Naukę języka niemieckiego można zacząć od podstaw lub od poziomu średniozaawansowanego.

Specjalności:

 • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą (bez specjalności językowej) Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego z drugim językiem obcym zaawansowanym: jęz. angielski
 • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego z drugim językiem obcym: jęz. hiszpański, francuski, włoski [Wyboru specjalności językowej studiujący dokonują po II semestrze nauki].
 • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym zaawansowanym: jęz. angielski.
 • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym od podstaw: jęz. hiszpański, francuski, włoski [Wyboru specjalności językowej studiujący dokonują po II semestrze nauki].

Absolwent studiów I stopnia osiąga w zależności od poziomu wyjściowego dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego: na poziomie C1 lub C1+ według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Ma ponadto dobrą znajomość kultury i życia społecznego oraz politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata podjęcie pracy w instytucjach i firmach, które wymagają znajomości języka niemieckiego oraz znajomości specyfiki krajów niemieckojęzycznych.

Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim

Lingwistyka dla biznesu – propozycja studiów przygotowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego to kierunek interdyscyplinarny, należący do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. 

Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2.

Specjalności:

 • 3 grupy językowe (niemiecki, francuski, rosyjski).

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka odbywa się w momencie składania dokumentów.

Perspektywy zawodowe:

 • pracownik administracyjny,
 • pracownik biurowy,
 • działy personalne,
 • działy logistyczne,
 • działy obsługi klienta,
 • działy organizacji i zrządzania,
 • firm o charakterze międzynarodowym, zróżnicowane kulturowo.

Uzyskaj szczegółowe informacje o filologicznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Łodzi:

Kierunki studiów filologicznych w Łodzi 2023

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Łódź. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia