Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia prawniczeTOP KrakówTop studia

Prawo w Krakowie

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo należą do jednych z najchętniej wybieranych w skali całego kraju. Atrakcyjne perspektywy zawodowe sprawiają, że studia te chętnie wybierają również kandydaci w Krakowie. Postanowiliśmy sprawdzić, które krakowskie uczelnie dają możliwość studiowania na kierunku prawo.

Prawo jako studia jednolite magisterskie oferują w Krakowie zarówno uczelnie publiczne jak i niepaństwowe. Podjąć je można w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

W rankingach wydziałów prawa na polskich uczelniach czołowe miejsca zajmują w kategorii uczelni publicznych Uniwersytet Jagielloński oraz w kategorii uczelni niepublicznych Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego.

Najlepiej oceniany w Polsce Wydział Prawa i Administracji UJ to propozycja jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. O zaletach studiowania na UJ przeczytaj poniżej:

Wybór przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych należy do Ciebie, możesz wybierać spośród ponad 100 pozycji, to Ty podejmujesz decyzje, co studiujesz. Ostatnim etapem jest praca magisterska i egzamin magisterski. Obecność na większości zajęć nie jest obowiązkowa – masz pełny wpływ na rytm swojej nauki. Z każdym rokiem zwiększamy liczbę oferowanych warsztatów, czyli zajęć o charakterze praktycznym oraz przedmiotów prowadzonych w języku obcym. Studia niestacjonarne są prowadzone w trybie zjazdowym (co dwa tygodnie) od piątku do niedzieli, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś uczestniczył w zajęciach w tygodniu.

Prawo jako studia jednolite magisterskie znajdziecie również na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym. Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Wydział Prawa i Administracji UJ proponuje także studia prawnicze na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studia koncentrują się wokół najistotniejszych dziedzin szeroko pojętego prawa własności intelektualnej umożliwiając tym samym nabycie specjalistycznej wiedzy w obszarze prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa mediów. Jednocześnie studenci zdobywają podstawową wiedzę prawniczą w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrozumienia funkcjonowania prawa własności intelektualnej w realiach gospodarczych. Program uzupełniają zagadnienia poza-prawnicze w postaci funkcjonowania mediów, etyki w dziennikarstwie, narzędzi informatycznych w dziedzinie własności intelektualnej, itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona przez doświadczonych ekspertów w swojej dziedzinie.

Gdzie studiować kierunek prawo w Krakowie?

Jeśli zdecydujesz się na podjęcie nauki na kierunku prawo na uczelni publicznej masz do wyboru aż trzy możliwości: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Studia jednolite magisterskie na uczelniach niepublicznych to oferta Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Rekrutacja na kierunek prawo

Przedmioty maturalne, które obowiązują w procesie rekrutacji na studia stacjonarne.

Na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

  • przedmiot pierwszy: język polski,
  • przedmiot drugi: język obcy,
  • przedmiot trzeci: historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

Na Uniwersytet Jagielloński

  • dwa spośródjęzyk polski lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie
  • język obcy,

Na Uniwersytet KEN w Krakowie

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Kierunek prawo w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Krakowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia