Kierunki studiów KrakówNoweStudia KrakówStudia prawnicze

Kierunek prawo na uczelniach państwowych w Krakowie

Kierunek prawo należy do tych kierunków, które co roku trafiają na listę najpopularniejszych studiów w Polsce. Sprawdzamy, które uczelnie państwowe w Krakowie przygotowały kierunek prawo dla kandydatów?

Jeśli zdecydujesz się na podjęcie nauki na kierunku prawo na uczelni publicznej w Krakowie masz do wyboru aż trzy możliwości: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej.

Studia na kierunku prawo realizowane są jako studia jednolite magisterskie, co oznacza, że trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Największym prestiżem wśród polskich uczelni, które oferują kandydatom kierunek prawo cieszy się Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji UJ od kilku już lat wygrywa albo jest na podium w rankingach poświęconych kierunkom prawniczym.

Nauka na Wydziale Prawa i Administracji UJ to wyjątkowa wolność wyboru: szeroki katalog przedmiotów umożliwia realizację indywidualnych ścieżek rozwoju, obecność na zajęciach jest w większości przypadków nieobowiązkowa, a praktyki realizowane są w elastycznym modelu.

Prawo jako studia jednolite magisterskie znajdziecie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii UKEN) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym. Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

Wybrane przedmioty na kierunku prawo

Pełna lista przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych różni się na poszczególnych uczelniach. Ich część jest jednak wspólna dla kształcenia prawniczego.

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawo karne
 • Prawo podatkowe

Rekrutacja na kierunek prawo

Poznaj przedmioty maturalne, które obowiązują w procesie rekrutacji na studia stacjonarne.

Na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • przedmiot pierwszy: język polski,
 • przedmiot drugi: język obcy,
 • przedmiot trzeci: historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

Na Uniwersytet Jagielloński

 • dwa spośród: język polski lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie
 • język obcy,

Film o Wydziale Prawa i Administracji UJ

Wydział Prawa i Administracji UJ

Na Uniwersytet komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Studia jednolite magisterskie na uczelniach niepublicznych to oferta Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Kierunek prawo w Krakowie – uczelnie państwowe

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Krakowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prawo w Krakowie

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo należą do jednych z…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia