Administracja w Toruniu

Administracja to kierunek studiów, który przygotowuje do zawodowej aktywności w wielu sferach życia publicznego, politycznego oraz gospodarczego. Są dwie uczelnie w Toruniu, które mają ten kierunek studiów w swojej ofercie.

Gdzie studiować kierunek administracja w Toruniu?

Jedna uczelnia państwowa i jedna niepaństwowa przygotowują kadry do pracy administracyjnej w sektorach służby publicznej oraz sektorze firm. Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Kolegium Jagiellońskie przygotowały propozycje studiów licencjackich. Studia trwają 3 lata.

W Kolegium Jagiellońskim do wyboru są specjalności:

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ZARZĄDZANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Na UMK nie wyróżniono specjalności ale pewne jest to, że ukończenie studiów na kierunku administracja daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Absolwenci kierunku administracja pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Toruniu

 • ADMINISTRACJA , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ADMINISTRACJA , Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze w Toruniu. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia