Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to jedna z największych uczelni ekonomicznych w kraju, która ma w swojej ofercie również studia prawnicze, społeczne, informatyczne, logistyczne czy z zakresu nauk o zarządzaniu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat przygotowuje ciekawą ofertę dla kandydatów na studia. Obejmuje ona kierunki ekonomiczne, które znajdują się na liście top kierunków w kraju – ekonomia, finanse i rachunkowość, ale też i wiele innych budzących żywe zainteresowanie. Analiza uczelni ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że oferta kierunków i specjalności na UEK należy do najciekawszych.

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

studia stacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie

studia niestacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GLOBAL FINANCE AND ACCOUNTING
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻ.
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INNOWACJE W BIZNESIE
 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
 • INTERNATIONAL BUSINESS
 • INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKTU
 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • PRAWO
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE
 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STRATEGICZNE DORADZTWO ORGANIZACYJNE
 • STRATEGIE ROZWOJU BIZNESU
 • STUDIA MIEJSKIE
 • TRANSPORT I SPEDYCJA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Szczegółowe informacje o ofercie na rok akademicki 2023/2024: studiuj.uek.krakow.pl/

KIERUNKI W POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUTACH – OGÓLNIE

INSTYTUT EKONOMII

 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Strategie rozwoju biznesu
 • International business (j.ang.)


INSTYTUT FINANSÓW

 • Audyt finansowy
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
 • Global finance and accounting (j.ang.)
 • Rynki finansowe
 • ESG in Finance (j.ang.)*
 • European Banking and Insurance in Digital Environment (j.ang.)
 • Financial Accounting Accredited by ACCA (j.ang.)
 • Financial Analytics (j.ang.)
 • International Financial Management (j.ang.)


INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 • Analityka gospodarcza


INSTYTUT PRAWA

 • Doradztwo podatkowe
 • Prawo


INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Administracja
 • Global business services
 • Global business services (j.ang.)
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja


INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

 • Gospodarka przestrzenna
 • Studia miejskie


INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 • Stosunki międzynarodowe
 • Economic Diplomacy and Statecraft (j.ang.)
 • International studies (j.ang.)
 • Nauki społeczne stosowane


INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 • Innowacyjność produktu
 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport i spedycja


INSTYTUT INFORMATYKI, RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU

 • Applied informatics (j.ang.)
 • Informatyka stosowana
 • Rachunkowość i controlling


INSTYTUT ZARZĄDZANIA

 • Innowacje w biznesie
 • Logistyka międzynarodowa
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Modern business management (j.ang.)
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Global Human Resource Management (j.ang.)
 • International Logistics (j.ang.)


Kierunki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2023/2024

INSTYTUT EKONOMII

 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Strategie rozwoju biznesu
 • International business (j.ang.)


INSTYTUT FINANSÓW

 • Finanse i rachunkowość
 • Global finance and accounting (j.ang.)


INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 • Analityka gospodarcza


INSTYTUT PRAWA

 • Prawo


INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Administracja
 • Global business services
 • Gospodarka i administracja publiczna


INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

 • Gospodarka przestrzenna
 • Studia miejskie


INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 • Stosunki międzynarodowe
 • Nauki społeczne stosowane


INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 • Innowacyjność produktu
 • Inżynieria jakości produktu
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport i spedycja


INSTYTUT INFORMATYKI, RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU

 • Applied informatics (j.ang.)
 • Informatyka stosowana
 • Rachunkowość i controlling


INSTYTUT ZARZĄDZANIA

 • Innowacje w biznesie
 • Logistyka międzynarodowa
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Modern business management (j.ang.)
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Kierunki na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2023/2024

INSTYTUT EKONOMII

 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Strategie rozwoju biznesu
 • International business (j.ang.)


INSTYTUT FINANSÓW

 • Finanse i rachunkowość
 • Global finance and accounting (j.ang.)


INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 • Analityka gospodarcza


INSTYTUT PRAWA

 • Prawo


INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Administracja


INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

 • Gospodarka przestrzenna
 • Studia miejskie


INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 • Stosunki międzynarodowe


INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 • Innowacyjność produktu
 • Inżynieria jakości produktu
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport i spedycja


INSTYTUT INFORMATYKI, RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU

 • Informatyka stosowana
 • Rachunkowość i controlling


INSTYTUT ZARZĄDZANIA

 • Innowacje w biznesie
 • Logistyka międzynarodowa
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Kierunki na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

INSTYTUT EKONOMII

 • Ekonomia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Strategie rozwoju biznesu
 • International business (j.ang.)


INSTYTUT FINANSÓW

 • Audyt finansowy
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
 • Global finance and accounting (j.ang.)
 • Rynki finansowe
 • ESG in Finance (j.ang.)
 • European Banking and Insurance in Digital Environment (j.ang.)
 • Financial Accounting Accredited by ACCA (j.ang.)
 • Financial Analytics (j.ang.)
 • International Financial Management (j.ang.)


INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 • Analityka gospodarcza


INSTYTUT PRAWA

 • Doradztwo podatkowe


INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Administracja
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Global business services (j.ang.)
 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja


INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

 • Gospodarka przestrzenna


INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 • Stosunki międzynarodowe
 • Economic Diplomacy and Statecraft (j.ang.)
 • International studies (j.ang.)


INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 • Innowacyjność produktu
 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport i spedycja


INSTYTUT INFORMATYKI, RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU

 • Applied informatics (j.ang.)
 • Informatyka stosowana
 • Rachunkowość i controlling


INSTYTUT ZARZĄDZANIA

 • Innowacje w biznesie
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Modern business management (j.ang.)
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Global Human Resource Management (j.ang.)
 • International Logistics (j.ang.)


Kierunki na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

INSTYTUT EKONOMII

 • Ekonomia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Strategie rozwoju biznesu
 • International business (j.ang.)


INSTYTUT FINANSÓW

 • Audyt finansowy
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
 • Global finance and accounting (j.ang.)
 • ESG in Finance (j.ang.)
 • European Banking and Insurance in Digital Environment (j.ang.)
 • Financial Accounting Accredited by ACCA (j.ang.)
 • Financial Analytics (j.ang.)
 • International Financial Management (j.ang.)


INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 • Analityka gospodarcza


INSTYTUT PRAWA

 • Doradztwo podatkowe


INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Administracja
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Global business services (j.ang.)
 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja


INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

 • Gospodarka przestrzenna


INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

 • Stosunki międzynarodowe


INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 • Innowacyjność produktu
 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Transport i spedycja


INSTYTUT INFORMATYKI, RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU

 • Informatyka stosowana
 • Rachunkowość i controlling


INSTYTUT ZARZĄDZANIA

 • Innowacje w biznesie
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni:
uek.krakow.pl/ksztacenie/studia-podyplomowe

Video

Galeria

Kontakt

ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków https://uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - aktualności z uczelni. kierunki studiów, rekrutacja

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim