Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia z zarządzania

Zarządzanie projektami – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Celem kierunku zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia dobrze dobrane podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach. Kierunek przygotowuje menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także konsultantów.

W ramach kierunku Zarządzanie projektami oferowane są przedmioty bezpośrednio związane z pracą menedżera projektu: zarządzanie czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zamówienia publiczne, prowadzenie negocjacji. W programie znaleźć można także przedmioty specjalistyczne, np. zarządzanie projektem międzynarodowym, czy analiza efektywności projektów. Tematyka przedmiotów została przygotowana tak, aby w jak najwyższym stopniu odwzorować warunki zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach.

Absolwent kierunku Zarządzanie projektami posiada wiedzę umożliwiającą mu samodzielne zarządzanie prostymi projektami, a także odpowiedzialne i świadome uczestnictwo w dużych projektach. W miarę nabywania doświadczenia, absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do kierowania dużymi przedsięwzięciami. Umiejętności te są uzupełniane przez wiedzę z zakresu funkcjonowania i doskonalenia przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

Ciekawie prezentuje się lista wybranych przedmiotów na studiach z zakresu zarządzania projektami

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Negocjacje projektowe
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Budżetowanie w projekcie
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektami eventowymi
 • Design Thinking
 • Metodyka Foresightu

Praca po studiach na tym kierunku

 • Zarządzanie projektami staje się współcześnie jedną z podstawowych koncepcji zarządzania zmianą i rozwojem organizacji. Absolwenci tej specjalności znajdują więc pracę we wszelkiego rodzaju organizacjach, które nastawiają się na rozwój. Stałe doskonalenie jest warunkiem sukcesu organizacji. Nie jest więc niespodzianką, że wśród tych przedsiębiorstw znajdują się dzisiejsi i przyszli liderzy. Absolwenci specjalności zarządzanie projektami mają więc szansę stać się współautorami sukcesu tych firm.
 • Międzynarodowe certyfikaty, które student może uzyskać po ukończeniu kierunku znacznie zwiększają szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. Przedmioty kierunku zostały tak opracowane, aby przygotowywały studentów do uzyskania uznanych na świecie certyfikatów. Egzaminy są prowadzone przez niezależne instytucje.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat przygotowuje ciekawą ofertę dla kandydatów na studia. Obejmuje ona kierunki ekonomiczne, które znajdują się na liście top kierunków w kraju – ekonomia, finanse i rachunkowość, ale też i wiele innych budzących żywe zainteresowanie. Analiza uczelni ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że oferta kierunków i specjalności na UEK należy do jednej z najciekawszych.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach i innych podobnych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Kraków. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia