Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe z możliwością zdobycia podwójnego dyplomu z zarządzania to atrakcyjna propozycja dla osób, które: interesują się profesjonalnym zarządzaniem; lubią pracę z ludźmi; chcą założyć własną firmę. W Krakowie ofertę tych studiów znajdziecie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czytaj dalej

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi w Krakowie

Kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi to jeden z tych kierunków, który śmiało nazwać można unikatowym. Generalnie umożliwia on zdobycie wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu i przywództwie, dotyczącej funkcjonowania organizacji oświatowych oraz pozarządowych. Studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Czytaj dalej

Zarządzanie informacją w Krakowie

Chcesz zarządzać informacją w organizacjach, świadczyć usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, myślisz o tym, by projektować systemy informacyjne? To jest kierunek studiów stworzony dla Ciebie.

Czytaj dalej

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe w Krakowie

Chcesz w przyszłości pracować w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje? To może być dla Ciebie dobra propozycja kierunku studiów.

Czytaj dalej

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe odzwierciedlają zapotrzebowania ze strony praktyki gospodarczej na specjalistów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Studia na tym kierunku dla kandydatów przygotował Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czytaj dalej

Zarządzanie kulturą i mediami w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami to unikatowa propozycja, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Jagielloński. Kierunek łączy klasyczne nauki o zarządzaniu ze specyfiką funkcjonowania organizacji kultury i mediów. Sprawdź, czy warto studiować?

Czytaj dalej

Zarządzanie rekreacją i rozrywką w Krakowie

Wybierz studia stanowiące doskonałe połączenie nauk społecznych, ekonomicznych, zarządzania i kultury fizycznej.

Czytaj dalej

Zarządzanie w ochronie zdrowia w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Te studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Jagielloński.

Czytaj dalej

Zarządzanie w Krakowie

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Krakowie? Sprawdź jakie uczelnie go prowadzą i jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi programami studiów!

Czytaj dalej

Inżynieria organizacji i zarządzania – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek otwiera przed studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ukierunkowanych na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza

Czytaj dalej

Modern Business Management – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość

Czytaj dalej

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek kształci w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zarządzania i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych

Czytaj dalej

Zarządzanie projektami – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Celem kierunku zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia dobrze dobrane podstawy teoretyczne i praktyczne,

Czytaj dalej

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami,

Czytaj dalej

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych. Kształci specjalistów do spraw

Czytaj dalej