Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia z zarządzania

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe w Krakowie

Chcesz w przyszłości pracować w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje? Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe to może być dla Ciebie dobra propozycja kierunku studiów.

Studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe ma w swojej ofercie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Studenci zdobywają tu ogólną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych. 

Absolwent będzie potrafił m.in. praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę dotyczącą organizowania pracy w zespole, planowania, organizowania, kontrolowania i promowania działalności informacyjnej instytucji non profit i firm komercyjnych. Będzie wiedzieć jak dobrać, selekcjonować, kreować, aktualizować i publikować informacje adekwatnie do potrzeb użytkowników. Będzie się także orientować się w różnych typach źródeł i zbiorów informacji, posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji oraz merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym, korzystając z nowoczesnych technologii.

Jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwenta? W zakresie ukończonego kierunku absolwent studiów pierwszego stopnia posiada przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. informacji, menedżera systemów informacyjnych, zarządzającego zawartością / treścią systemów informacyjnych takich jak: serwisy informacyjne firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach (książek, czasopism i dokumentów elektronicznych, udostępnianych także w formatach mobilnych).

Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Kraków. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia