Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia psychologiczne

Psychologia i biologia zwierząt – kierunek studiów w Krakowie

Psychologia poświęcona ludziom zajmuje czołowe miejsce wśród kandydatów na studia. Może warto pomyśleć o kierunku studiów – psychologia i biologia zwierząt.

Read More
Kierunki studiów KrakównewStudia humanistyczneStudia KrakówStudia psychologiczne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii w Krakowie

Kierunek studiów Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii pozwala zdobyć szereg kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. 

Read More
Kierunki studiów KrakówStudia artystyczneStudia Kraków

Sztuka i edukacja w Krakowie

Studia na kierunku sztuka i edukacja to doskonała propozycja dla tych kandydatów, którzy chcą w przyszłej pracy zawodowej tworzyć artystyczną ofertę …

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia informatyczneStudia KrakówStudia techniczne

Edukacja techniczno-informatyczna – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna przekazują kompetencje m.in. z zakresu inżynierii materiałowej, automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej.

Read More
Drzwi otwarte na uczelniach 2024rekrutacja 2024Rekrutacja KrakówStudia Kraków

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Dzień Otwarty UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w piątek 19 kwietnia 2024 roku zaprasza na Dzień Otwarty UKEN, który odbędzie się w gmachu głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia ścisłe

Fizyka – studia w Krakowie

Chcesz wybrać studia na kierunku fizyka w Krakowie? Znajdziesz go na dwóch uczelniach publicznych. W tym ośrodku akademickim dostępny jest również …

Read More
Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia pedagogiczne

Pedagogika resocjalizacyjna w Krakowie

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, specjalnej, opiekuńczo-wychowawczej, społecznej oraz pracy socjalnej.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia psychologiczne

Psychologia – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W zależności od wybranej specjalności absolwenci kierunku psychologia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą w przyszłej pracy …

Read More
Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia społeczne

HR w mediach i organizacjach międzynarodowych w Krakowie

Zdobądź zdolności analizowania i interpretowania danych dotyczących rynku pracy – postaw na kierunek HR w mediach i organizacjach międzynarodowych!

Read More
rekrutacja 2024Rekrutacja KrakówRekrutacja na studiaStudia Kraków

Rekrutacja na studia 2024/2025 – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zobacz najnowszą ofertę, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie! Poznaj kierunki studiów oraz zasady rekrutacji!

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Kryminalistyka – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunek kryminalistyka umożliwia zdobywanie zaawansowanej wiedzy pozwalającej zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka w Krakowie

Postaw na studia na kierunku Międzynarodowa polityka społeczna i analityka – badaj zjawiska i problemy społeczne, analizuj i interpretuj interdyscyplinarne dane statystyczne, współpracuj ze środowiskiem społecznym i zawodowym.

Read More
Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia turystyczne

Ekoturystyka w Krakowie

Studia na kierunku ekoturystyka pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych uwarunkowaniach rozwoju i organizacji tej gałęzi turystyki.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia z zarządzania

Zarządzanie kryzysowe – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe uczą podejmować samodzielnie odpowiedzialne decyzje oraz organizować wsparcie i pomoc instytucjonalną w różnych sytuacjach kryzysowych.

Read More
Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia z zarządzania

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe w Krakowie

Chcesz w przyszłości pracować w instytucjach gromadzących, zarządzających i udostępniających informacje? Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe .

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Kognitywistyka w Krakowie

Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć wiedzę humanistyczną, społeczną i psychologiczną z kompetencjami technologicznymi? Kognitywistyka może być dla …

Read More
Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczneStudia z zarządzania

Zarządzanie w służbach społecznych – kierunek studiów w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych proponuje kandydatom Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nauka na tym kierunku to …

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia humanistyczneStudia Kraków

Etyka – mediacje i negocjacje – studia w Krakowie

Wybierz studia na kierunku etyka, które pozwolą Ci wykonywać zawód negocjatora i mediatora w sądach, przedsiębiorstwach, placówkach socjalnych, czy oświatowych.

Read More
Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia turystyczne

Turystyka historyczna i muzealnictwo w Krakowie

Studia na kierunku turystyka historyczna i muzealnictwo proponuje kandydatom Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Studia przygotowują absolwentów przede wszystkim do pracy w muzeach.

Read More
Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Geopolityka w Krakowie

Studia na kierunku geopolityka uczą przede wszystkim strategii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania terenu oraz pracy z systemami zarządzania państwem.

Read More