Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia turystyczne

Ekoturystyka w Krakowie

Studia na kierunku ekoturystyka pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych uwarunkowaniach rozwoju i organizacji tej gałęzi turystyki.

Kierunek studiów ekoturystyka ma w swojej ofercie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdobywane kwalifikacje pozwolą absolwentom na funkcjonowanie (w charakterze pracowników lub przedsiębiorców) na szeroko rozumianym rynku turystycznym ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych i niszowych sektorów tego rynku, opartych na unikatowych zasobach przyrodniczych w różnych regionach świata.

Studenci tego kierunku poznają nowoczesne trendy turystyki opartej na zasobach środowiska przyrodniczego i rozwijanej w myśl zrównoważonego rozwoju – zintegrowanych z ochroną przyrody i wiedzą o kulturze lokalnych społeczności na świecie. Zdobyta w czasie studiów specjalistyczna wiedza o globalnych destynacjach ekoturystycznych i funkcjonowaniu obszarów chronionych pozwala na efektywne planowanie i realizację imprez z zakresu ekoturystyki oraz edukacji środowiskowej w obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Absolwenci będą rozumieć wpływ działalności turystycznej na środowisko i będą znać metody zapobiegania zmniejszenia potencjału ekoturystycznego, szczególnie w warunkach zmian klimatu.

Perspektywy zawodowe:

  • menedżer projektów turystycznych,
  • specjalista rynku green tourism,
  • edukator i mediator ekologiczny,
  • specjalista do spraw turystyki zrównoważonej,
  • ekspert systemów informacji w turystyce i systemów rezerwacyjnych,
  • analityk rynku usług turystycznych,
  • instytucje edukacji środowiskowej,
  • parki narodowe,
  • instytucje samorządowe na poziomie lokalnym, specjalizujące się w rozwoju turystyki i kształtowaniu wizerunku regionu.

Kierunek ekoturystyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Kraków. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia