Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia turystyczne

Turystyka i rekreacja w Krakowie

Chcesz wybrać studia turystyczne w Krakowie? Szczególnie interesuje Cię kierunek turystyka i rekreacja? Które krakowskie uczelnie wyższe proponują go kandydatom?

Które krakowskie uczelnie prowadzą studia turystyczne? Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Krakowie znajdziesz w ofertach uczelni publicznych (AWF w Krakowie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Ignatianum). Turystykę i rekreację prowadzi również uczelnia niepubliczna – Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego.

Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Jeśli zdecydujesz się na kierunek turystyka i rekreacja, proponowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, postawisz na prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności menadżerskie, m.in. w zakresie: zarządzania biznesem hotelarskim i gastronomicznym, pracy w biurach podróży, komercjalizacji dużych imprez biznesowych i międzynarodowych, zarządzania ruchem turystycznym oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce UE w Krakowie łączy biznes turystyczny z animacją czasu wolnego i treningiem personalnym.

Specjalności w ramach kierunku:

  • Animacja czasu wolnego,
  • Hotelarstwo i gastronomia,
  • Obsługa kulturowych form turystyki,
  • Turystyka międzynarodowa.

Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja (studia I stopnia), prowadzonego przez AWF w Krakowie, uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury).

W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych:

  • e-turystyka,
  • obsługa ruchu turystycznego,
  • hotelarstwo,
  • rekreacja ruchowa,
  • turystyka przygodowa
  • odnowa psychosomatyczna.

Studenci realizują także specjalność instruktorską pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Po ukończeniu studiów na kierunku turystyka i rekreacja na UKEN w Krakowie absolwent posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej.

Posiada również umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjnoturystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie).

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w turystyce i rekreacji, między innymi w biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach pielgrzymkowych i ośrodkach odnowy biologicznej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Dowiedz się więcej o poszczególnych propozycjach uczelni!

Kierunek turystyka i rekreacja w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Kraków. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia