Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (wcześniej Akademia Ignatianum) jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Działalność uczelni możliwa jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe.

Kierunki studiów - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOZOFIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LOGOPEDIA
 • NAUKI O POLITYCE
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PSYCHOLOGIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOOGIEW SFERZE PUBLICZNEJ

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: ignatianum.edu.pl/rekrutacja.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim