Akademia Ignatianum w KrakowieUczelnia

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Działalność uczelni możliwa jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe.Kierunki studiówRekrutacja


https://www.ignatianum.edu.pl/public/rekrutacjaStudia podyplomowe

wkrótce informacjeLokalizacja
Kontakt

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
https://www.zut.edu.pl


Zbliżające się wydarzenia