Administracja i polityka publiczna – studia w Krakowie

Wybierz studia, które przygotowują specjalistów do pracy w instytucjach administracji publicznej oraz podmiotach realizujących politykę publiczną.

Studia na kierunku administracja i polityka publiczna prowadzi Akademia Ignatianum w Krakowie.

Kierunek ten przygotowuje specjalistów do pracy w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej oraz podmiotach, których działalność wiąże się z realizowaniem polityki publicznej. Program kierunku wyposaża przyszłych absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji poszczególnych polityk, przebiegu procesów decyzyjnych i funkcjonowania sektorów instytucjonalnych oraz ich interakcji z bliższym i dalszym otoczeniem. Nauka o polityce publicznej jako nauka o procesie podejmowania decyzji oraz o decyzjach już podjętych pozwala absolwentom zrozumieć przyczyny podjęcia takich a nie innych decyzji w sferze publicznej w przeszłości oraz jest w stanie wskazać najkorzystniejsze kierunki działań w przyszłości.

Zakresy kształcenia do wyboru w trakcie studiów:

  • Administracja samorządowa i fundusze europejskie,
  • Administracja publiczna i służby państwowe,
  • Administration and Public Policy in the European Union.

Poprzez zapoznanie się z zasadami działań administracyjnych zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia, absolwent jest przygotowany do prowadzenia tych działań w najbardziej efektywny sposób. Kierunek wyposaża absolwentów w  wiedzę na temat funkcjonowania państwa i prawa, niezbędną wiedzę teoretyczną umożliwiającą zrozumienie zachodzących procesów politycznych (zwłaszcza w zakresie polityki publicznej) oraz w narzędzia do prowadzenia samodzielnych analiz. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci kierunku posiadają umiejętności oceny skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie polityki publicznej, potrafią przewidywać jej skutki oraz wskazywać najkorzystniejsze rozwiązania. Posiadają także kompetencje pozwalające im na indywidualną i zespołową pracę, prowadzącą do skutecznego działania w instytucjach, w których zostaną zatrudnieni jako absolwenci kierunku.

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Krakowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Krakowie

Informatyka w Krakowie

Gdzie studiować kierunek informatyka w Krakowie? Poznaj kierunki oraz specjalności. Informatyka, informatyka stosowana, informatyka techniczna,…

Dzień Otwarty KWSPZ

W środę 28 czerwca 2023 roku Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zaprasza potencjalnych kandydatów na…

Zootechnika w Krakowie

Studia na kierunku zootechnika to inżynierskie studia rolnicze, które proponuje kandydatom Uniwersytet Rolniczy w Krakowie….

Filologia angielska w Krakowie

Chcesz biegle władać językiem angielskim? Interesują Cię studia filologiczne w Krakowie? Sprawdź propozycje krakowskich uczelni…

Informatyka stosowana w Krakowie

Wybierasz się na studia informatyczne? Szczególnie interesuje Cię kierunek informatyka stosowana w Krakowie? Zastanawiasz się…

Studia psychologiczne w Krakowie

Prestiżowe studia psychologiczne oferuje w Krakowie Uniwersytet Jagielloński. Kierunek psychologia obecny jest również wśród propozycji Uniwersytetu Papieskiego…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia