Kierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Praca socjalna w Rzeszowie

Kierunek praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w różnych instytucjach pomocy społecznej.

Studia na kierunku praca socjalna ma w swojej ofercie Uniwersytet Rzeszowski. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku? Studia na kierunku social work, prowadzone w języku angielskim, proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na kierunku praca socjalna studenci są przygotowywani do odpowiedzialnego pełnienia zawodu pracownika socjalnego co dokonuje się m. in. dzięki współpracy z różnorakimi instytucjami. 

Istotnym elementem edukacji na kierunku praca socjalna jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, np. ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych; a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych; superwizji w obszarze pomocy społecznej itp.

Perspektywy zawodowe – instytucje sfery pracy socjalnej, w których absolwent może podjąć pracę to:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • rodziny zastępcze i adopcyjne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy pomocy społecznej,
 • jednostki organizacyjne ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • ośrodki wsparcia,
 • placówki dla bezdomnych,
 • ośrodki terapii uzależnień,
 • zakłady i placówki penitencjarne,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem ww. problemom.

Kierunek praca socjalna w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Rzeszowie

Studia techniczne w Rzeszowie

Kandydaci na studia techniczne w Rzeszowie mają do wyboru wiele ciekawych propozycji, głównie przygotowanych przez…

Studia chemiczne w Rzeszowie

Studia chemiczne w Rzeszowie to domena Politechniki Rzeszowskiej. Wydział Chemiczny Politechniki przygotował kilka kierunków studiów…

Studia przyrodnicze w Rzeszowie

Studia przyrodnicze reprezentowane są w Rzeszowie przez takie kierunki jak m.in. ochrona środowiska, agroleśnictwo, architektura…

Socjologia – studia w Rzeszowie

Atrakcyjne studia na kierunku socjologia proponuje Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia oferuje na studiach licencjackich dwie specjalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia