Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia rolniczeStudia Rzeszów

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Rzeszowie

Wybierz studia, na których nauczysz się opisywać i analizować przemiany i procesy zachodzące w żywności, zarówno podczas jej produkcji, przechowywania oraz obrotu handlowego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, które proponuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski, pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii czy inżynierii procesowej.

Absolwent będzie posiadał m.in. wiedzę z zakresu systemów zapewnienia i zarządzania jakością żywności, procesu normalizacji, standaryzacji, akredytacji oraz certyfikacji żywności. Pozna także uregulowania i przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa i żywności oraz procedury urzędowej kontroli jakości, bezpieczeństwa i certyfikacji żywności. Legitymować się będzie wiedzą z zakresu żywienia człowieka oraz będzie mieć wiedzę na temat wpływu substancji bioaktywnych na zdrowie człowieka oraz bezpieczeństwo żywności, a także będzie świadom zagrożenia ze strony alergenów oraz istoty nietolerancji pokarmowych.  Znane mu będą wymagania oraz etapy certyfikacji żywności oraz będzie potrafić przeprowadzać ten proces wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Specjalności (wybierane na czwartym semestrze studiów):

  • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności ekologicznej i regionalnej,
  • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Specjalność bezpieczeństwo i certyfikacja żywności ekologicznej i regionalnej pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problematyki żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz funkcjonalnej, a także procesu certyfikacji żywności. Student pozna zagadnienia związane z produkcją w rolnictwie ekologicznym i jej kontrolą, a także problematykę autentyczność i identyfikowalność żywności ekologicznej.

Specjalność bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pochodzenia zwierzęcego gwarantuje zdobycie gruntowej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przemyśle mięsnym, drobiarskim czy mleczarskim. Student pozna problematykę antybiotyków, wpływu dobrostanu i żywienia zwierząt na jakość surowców, zagadnienia odnośnie nadzoru weterynaryjnego, a także nauczy się projektować mięsne produkty z udziałem dodatków roślinnych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

  • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego jako specjalista w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • instytucjach związanych z inspekcją, kontrolą oraz nadzorem w zakresie higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
  • jednostkach urzędowej kontroli żywności,
  • jednostkach certyfikujących żywność,
  • ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji bezpiecznej żywności lub certyfikacji środków spożywczych,
  • jednostkach audytujących w zakresie żywności,
  • akredytowanych laboratoriach analitycznych czy kontrolnych,
  • firmach wdrażających systemy zapewnienia i zarządzania jakością kształcenia

Kierunek studiów bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Rzeszów. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia