Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski został powołany w 2001 roku uchwałą Sejmu. Powstał on z połączenia 3 ośrodków akademickich: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii UMCS w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Tradycje akademickie tych jednostek sięgają lat 60. i 70. XX wieku. Uniwersytet realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty uniwersyteckiej: pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracji, biblioteki i pracowników obsługi.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • AGROLEŚNICTWO
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • DIETETYKA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKONOMIA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM
 • MATEMATYKA
 • MECHATRONIKA
 • MUZEOLOGIA
 • NAUKI O RODZINIE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • POLONISTYKA STOSOWANA
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • ROLNICTWO
 • SOCJOLOGIA
 • SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE
 • SZTUKI WIZUALNE
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • ZDROWIE PUBLICZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/

Kontakt

al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
http://www.ur.edu.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Zbliżające się wydarzenia