Uniwersytet Rzeszowski

uczelnia publiczna, Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski został powołany w 2001 roku uchwałą Sejmu. Powstał on z połączenia 3 ośrodków akademickich: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii UMCS w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Tradycje akademickie tych jednostek sięgają lat 60. i 70. XX wieku. Uniwersytet realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty uniwersyteckiej: pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracji, biblioteki i pracowników obsługi.

Kierunki studiów - Uniwersytet Rzeszowski

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.ur.edu.pl/kandydat

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/

Kontakt

al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
http://www.ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Rzeszowie i województwie podkarpackim