Kierunki studiów RzeszówStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Filologia polska w Rzeszowie

Studia na kierunku filologia polska proponuje w stolicy Podkarpacia Uniwersytet Rzeszowski.

Studia I stopnia i II stopnia na kierunku filologia polska zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu  literatury, języka i kultury polskiej.

Student(ka) nabywa umiejętność badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, analizy tekstu kultury, uczy się korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Student(ka) nabywa kompetencje w zakresie rozumienia procesów historycznojęzykowych, poprawnego  posługiwania się językiem polskim oraz krytycznej analizy różnych tekstów literatury i kultury.

Istotą programu studiów na kierunku filologia polska na studiach I stopnia  jest możliwość wyboru specjalności  nauczycielskiej albo specjalności edytorstwo, pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie  wiedzy.

Program studiów na specjalności nauczycielskiej optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz metodyką nauczania literatury i języka polskiego.

Student(ka) specjalności edytorstwo zdobywa m.in. umiejętności i wiedzę  z podstaw poligrafii współczesnej i edytorstwa cyfrowego oraz zagadnień poprawności językowej.

Możliwość zatrudnienia:

  • wydawnictwa (naukowe, komercyjne),
  • zakłady poligraficzne,
  •  redakcje (na stanowiskach technicznych),
  • instytucje kultury.

Kierunek filologia polska w Rzeszowie

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Rzeszów. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia