Filologia angielska w Bydgoszczy

Dla zainteresowanych studiowaniem filologii angielskiej w Bydgoszczy rozpościera się całkiem szeroki wachlarz możliwości. W swojej ofercie studia anglistyczne na poziomie licencjackim i magisterskim posiada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wśród uczelni niepaństwowych aż dwie proponują studia anglistyczne.

Filologia angielska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Studia prowadzą do zdobycia wysokich kompetencji językowych, które określane są na poziomie C1 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają przede wszystkim umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Po studiach na kierunku filologia angielska absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

W procesie rekrutacji od kandydatów wymagane jest zdawanie języka angielskiego na maturze. Punktacja z tego właśnie przedmiotu przesądza o zdobyciu indeksu.

Filologia angielska na uczelniach niepaństwowych w Bydgoszczy

W Bydgoszczy studia anglistyczne proponuje kandydatom również Kujawsko-Pomorsko Szkoła Wyższa. W ofercie ciekawe specjalności, w tym jedna z możliwością zdobycia kompetencji językowych w zakresie jednego z języków orientalnych.

Do studiowania filologii angielskiej zachęca również na swoich stronach internetowych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku filologia jest wyposażenie studenta w narzędzia i kompetencje językowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy. Będąc studentem zdobędziesz zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa, historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz analizy dyskursu. Posiadać będziesz umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na swobodne i precyzyjne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie. Będziesz przygotowany do efektywnego funkcjonowania w przestrzeni międzykulturowej.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia filologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia