Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia filologiczneStudia humanistyczneTOP BydgoszczTop studia

Filologia angielska w Bydgoszczy

Dla zainteresowanych studiowaniem kierunku filologia angielska w Bydgoszczy rozpościera się całkiem szeroki wachlarz możliwości. W swojej ofercie studia anglistyczne na poziomie licencjackim i magisterskim posiada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wśród uczelni niepaństwowych jest jedna, która proponuje studia anglistyczne.

Filologia angielska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Studia na kierunku filologia angielska prowadzą do zdobycia wysokich kompetencji językowych, które określane są na poziomie C1 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają przede wszystkim umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Po studiach na kierunku filologia angielska absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

W procesie rekrutacji od kandydatów wymagane jest zdawanie języka angielskiego na maturze. Punktacja z tego właśnie przedmiotu przesądza o zdobyciu indeksu.

Filologia angielska na uczelniach niepaństwowych w Bydgoszczy

W Bydgoszczy studia anglistyczne proponuje kandydatom również Akademia Kujawsko-Pomorsko. W ofercie ciekawe specjalności, w tym jedna z możliwością zdobycia kompetencji językowych w zakresie jednego z języków orientalnych.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku filologia jest wyposażenie studenta w narzędzia i kompetencje językowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy. Będąc studentem zdobędziesz zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa, historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz analizy dyskursu. Posiadać będziesz umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na swobodne i precyzyjne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie. Będziesz przygotowany do efektywnego funkcjonowania w przestrzeni międzykulturowej.

Kierunek filologia angielska w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia