Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia filologiczneStudia humanistyczne

Filologia polska w Bydgoszczy

Jeśli Twoją pasją jest literatura, ciekawią Cię jej związki z różnymi formami twórczości artystycznej oraz chciałbyś zgłębić zawiłości polszczyzny, to kierunek filologia polska jest właśnie dla Ciebie. W Bydgoszczy studia polonistyczne znajdziesz wśród propozycji, które dla kandydatów na studia przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Filologia polska na UKW gwarantuje szerokie spektrum humanistycznego rozwoju i możliwość realizowania się zawodowo na wielu płaszczyznach. Kierunek realizowany jest przez Wydział Językoznawstwa UKW.

Filologia polska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3-letnie studia licencjackie wprowadzają w arkana pracy nauczyciela języka polskiego, pozwalają na zapoznanie się z rozmaitymi obszarami działalności krytycznoliterackiej i krytycznoartystycznej, a także umożliwiają kształcenie umiejętności pisarskich (w szerokim zakresie).

Filologia polska prowadzona jest obecnie wyłącznie w trybie stacjonarnym na poziomach licencjackim (studia pierwszego stopnia, moduły: nauczycielski, krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania) oraz magisterskim (studia drugiego stopnia, moduły: nauczycielski, edytorstwo naukowe).

Absolwent 3-letnich studiów pierwszego stopnia, uzyskujący tytuł zawodowy licencjata, posiada ogólnohumanistyczne wykształcenie uniwersyteckie i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze.

Wybierając moduł nauczycielski, student opanowuje wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, a także poznaje nowe metody i techniki efektywnego nauczania i uczenia się, w tym sposoby pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni oraz dysfunkcyjni).

Absolwent nauczycielskiej polonistyki zna cele i metody kształcenia w zakresie nauki o literaturze i języku, wiedzy o historii, społeczeństwie i szeroko rozumianej kulturze oraz właściwie wykorzystuje wiedzę z przedmiotów kierunkowych, umiejętnie wprowadzając w procesie edukacyjnym treści wskazane przez podstawę programową. Moduł ten na poziomie licencjackim daje pełne uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela polonisty na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa).

Absolwent modułu krytyka literacka i artystyczna z elementami kreatywnego pisania posiada wiedzę dotyczącą różnych kierunków rozwojowych na gruncie krytyki literackiej i krytyki sztuki, dobrze orientuje się w zakresie ewolucji gatunku krytycznego i eseistycznego (zarówno w okresie nowoczesności, jak i postmodernizmu) oraz biografiki artystycznej, a także potrafi poddać pełnej analizie dzieło wizualne. Ponadto nieobca jest mu problematyka związana z obecnością krytyki w nowych mediach oraz funkcjonowaniem piśmiennictwa w aktualnych warunkach kulturowych, społecznych i komunikacyjnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

Absolwenci filologii polskiej na UKW dzięki ogólnohumanistycznemu przygotowaniu znajdują zatrudnienie w różnych sektorach. Nierzadko swój rozwój zawodowy wiążą z mediami (podejmując pracę w redakcjach czasopism i portali, rozgłośniach radiowych i telewizji), agencjami reklamowymi i Public Relations oraz instytucjami kultury. Wielu polonistów współpracuje z wydawnictwami, firmami poligraficznymi bądź studiami DTP.

Studia licencjackie stanowią również pierwszy etap kształcenia nauczycielskiego, które kontynuowane jest podczas 2-letnich studiów magisterskich.

Kierunek filologia polska w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach filologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia