Filologia rosyjska w Bydgoszczy

Filologia rosyjska to studia, które ze względu na sytuację wojenną i związane z nią ograniczenia kontaktów z Rosją mogą stracić na popularności. Są jednak w Bydgoszczy dwie uczelnie, które na poziomie filologicznym uczą języka rosyjskiego.

Studia na kierunku filologia rosyjska mają studentów doprowadzić do biegłości w posługiwaniu się językiem rosyjskim. Dwie bydgoskie uczelnie mają ten kierunek w swojej ofercie. Szczególną uwagę kandydatów zwraca przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzięki kompetencjom zdobytym na Wydziale Językoznawstwa UKW absolwenci filologii rosyjskiej mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego, jak też kultury rosyjskiej.

Drugą z uczelni proponujących kierunek filologia rosyjska jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

O studiach dowiesz się więcej wybierając kierunek z listy poniżej.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia rosyjska w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia filologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia